Doradztwo Transakcyjne

  • Podziel się

Usługi Doradztwa Dezinwestycyjnego


Nasz sposób pracy z klientami w ramach doradztwa dezinwestycyjnego

Dezinwestycje stanowią fundamentalną część strategii biznesowej największych przedsiębiorstw. Sprzedaż przez nie aktywów jest przedmiotem równie wnikliwiej analizy co akwizycje. Przedsiębiorstwa te często dokonują sprzedaży części przedsiębiorstwa, aby zdobyty w ten sposób kapitał przeznaczyć na wzmocnienie głównej działalności i reinwestować w szybkorosnącą część biznesu.

Firmy rodzinne mogą dokonać dezinwestycji, aby zapewnić finansowanie emerytalne jej właścicielom, wesprzeć kolejne pokolenia lub w celu znalezienia partnera, który zabezpieczy biznesowe dziedzictwo. Średnie firmy oraz fundusze private equity, sprzedają przedsiębiorstwa, aby zrealizować zysk na inwestycji.

Naszym celem jest pomoc klientom w maksymalizacji wartości sprzedawanego biznesu, skrócenie procesu transakcyjnego, jak również ograniczenie negatywnego wpływu transakcji na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Naszym klientom pomagamy w osiąganiu strategicznych celów, optymalizacji ich portfela biznesowego, ocenie zarówno ryzyk, jak i korzyści płynących z dezinwestycji, a także w przeprowadzeniu samej transakcji.

Nasze usługi doradztwa dezinwestycyjnego obejmują wszystkie etapy transakcji m.in.:

  • Business review
  • Strategię / zarządzanie portfelem biznesowym
  • Wypracowanie i realizację ‘Equity story’
  • Przygotowanie planu wydzielenia części biznesu
  • Vendor due diligence (VDD)
  • Negocjacje oraz prowadzenie procesu transakcyjnego
  • Optymalizację pozostałych części przedsiębiorstwa

Polecane tematy powiązane z dezinwestycjami

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Paweł Bukowiński
pawel.bukowinski@pl.ey.com
Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego
Lider Doradztwa ds. Dezinwestycji w Regionie CESA
Tel. +48 22 557 8424

How can divesting fuel your future growth?

EY - How can divesting fuel your future growth?

Read about how to help maximize shareholder value in our 2018 Global Corporate Divestment Study.

In an age of M&A complexity, do you pause or proceed?

EY - In an age of M&A complexity, do you pause or proceed?

M&A appetite remains robust on the whole and many companies will proceed with dealmaking plans as they look to gain competitive advantage.