Doradztwo Transakcyjne

  • Podziel się

Usługi Doradztwa Dezinwestycyjnego


Nasz sposób pracy z klientami

Dezinwestycje stanowią fundamentalną część strategii biznesowej największych przedsiębiorstw. Sprzedaż przez nie aktywów jest przedmiotem równie wnikliwiej analizy co akwizycje. Przedsiębiorstwa te często dokonują sprzedaży części przedsiębiorstwa, aby zdobyty w ten sposób kapitał przeznaczyć na wzmocnienie głównej działalności i reinwestować w szybkorosnącą część biznesu.

Firmy rodzinne mogą dokonać dezinwestycji, aby zapewnić finansowanie emerytalne jej właścicielom, wesprzeć kolejne pokolenia lub w celu znalezienia partnera, który zabezpieczy biznesowe dziedzictwo. Średnie firmy oraz fundusze private equity, sprzedają przedsiębiorstwa, aby zrealizować zysk na inwestycji.

Naszym celem jest pomoc klientom w maksymalizacji wartości sprzedawanego biznesu, skrócenie procesu transakcyjnego, jak również ograniczenie negatywnego wpływu transakcji na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Naszym klientom pomagamy w osiąganiu strategicznych celów, optymalizacji ich portfela biznesowego, ocenie zarówno ryzyk, jak i korzyści płynących z dezinwestycji, a także w przeprowadzeniu samej transakcji.

Nasze usługi obejmują wszystkie etapy transakcji m.in.:

  • Strategię / zarządzanie portfelem biznesowym
  • Wypracowanie i realizację ‘Equity story’
  • Przygotowanie planu wydzielenia części biznesu
  • Negocjacje oraz prowadzenie procesu transakcyjnego
  • Optymalizację pozostałych części przedsiębiorstwa

Polecane

 

 

Kontakt

Paweł Bukowiński
pawel.bukowinski@pl.ey.com
Dyrektor w Dziale Doradztwa Transakcyjnego
Lider Doradztwa ds. Dezinwestycji w Regionie CSE
Tel. +48 22 557 8424

EY - Watch divestment trends webcast replay

Watch divestment trends webcast replay

On 10 April find out how the evolving technology landscape is placing divestments at the core of growth strategies.


EY - Watch video: Hammes on divestments

Watch video: Hammes on divestments

Paul Hammes speaks on Fox Business Network’s “Mornings with Maria” about the spike in companies planning to divest