Doradztwo Transakcyjne

  • Podziel się

Doradztwo finansowe i pozyskiwanie finansowania

Doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania finansowania dla projektów inwestycyjnych to specjalność zespołu Project Finance w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY. Tworzą go eksperci ds. infrastruktury, finansowania inwestycji i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Współpracujemy blisko z sektorem publicznym i prywatnym. Pomagamy naszym klientom budować wartość poprzez efektywne planowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych. Bierzemy udział w kluczowych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju. Doradzamy między innymi przy budowie dróg, lotnisk i infrastruktury wodnej.

Nasi doradcy pomagają podejmować właściwe i przemyślane decyzje inwestycyjne dzięki znajomości specyfiki poszczególnych sektorów. Realizując projekty dla naszych klientów stosujemy multidyscyplinarne podejście. Nasi eksperci do spraw pozyskiwania finansowania blisko współpracują ze specjalistami ds. fuzji i przejęć, restrukturyzacji, nieruchomości, modelowania finansowego, podatków i księgowości.

Pozyskiwanie finansowania i doradztwo finansowe

Projekty, przy których realizacji doradzamy, uzyskują finansowanie z różnych źródeł, w tym krajowych banków komercyjnych i międzynarodowych instytucji finansowych. Wspieramy naszych klientów między innymi w:

  • Pozyskaniu finansowania dłużnego w formie kredytów bankowych, pożyczek i obligacji,
  • Pozyskaniu środków z funduszy UE,
  • Projektach z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
  • Projektach realizowanych w strukturze project finance,
  • Refinansowaniu długu korporacyjnego w ramach procesów restrukturyzacji.

Modelowanie finansowe

Tworzymy modele  finansowe służące m.in. określeniu najefektywniejszych wariantów projektów inwestycyjnych, planowaniu i monitorowaniu pozyskania finansowania oraz innym celom  zarządczym. Nasze kompetencje w obszarze modelowania finansowego obejmują aspekty operacyjne, finansowe, specyficzne kwestie rachunkowe, podatkowe i regulacyjne.

Negocjacje transakcji przy wykorzystaniu modeli finansowych

Budujemy kompleksowe modele finansowe, które pozwalają na przeanalizowanie wartości przedmiotu transakcji z różnych punktów widzenia (sprzedający/kupujący) przy zmieniających się parametrach finansowych i operacyjnych. Dbamy o to aby kupujący nie przepłacał, a sprzedający otrzymał godziwą cenę.

Strukturyzacje PPP

Doradzając od lat instytucjom publicznym zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakresie efektywnej realizacji zadań publicznych polegających na współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Nasi eksperci przygotowali szczegółowe analizy efektywności takich przedsięwzięć i  brali udział w procesie organizacji oraz określania zasad współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów PPP.

 

Kontakt

Janusz Sękowski
Associate Partner

tel. +48 22 557 82 50

Ewa Mochocka
Associate Partner
tel. +48 22 557 66 68

Rafał Bryś
Starszy Menedżer

tel. +48 22 557 66 87

Piotr Zaraś
Menedżer

tel. +48 22 557 77 40