Doradztwo Transakcyjne

 • Podziel się

Restrukturyzacje

Każda restrukturyzacja wymaga innych umiejętności i innego doświadczenia. Oferujemy szeroki zakres usług dostosowanych do indywidualnej sytuacji klienta. Doradcy EY pomagają ocenić możliwości i opracować skuteczny plan restrukturyzacji, pozwalający osiągnąć cele strategiczne firmy.

Nasze usługi w zakresie doradztwa w sprawie restrukturyzacji to min.:

 • Przygotowanie planu restrukturyzacji, obejmującego zarówno krótkoterminową poprawę przepływów pieniężnych, jak i trwałe odzyskanie rentowności, dzięki zmianom operacyjnym i programom oszczędnościowy
 • Badanie/sprawdzenie statusu niewypłacalności
 • Analiza kapitału obrotowego/przepływów pieniężnych
 • Przegląd koncepcji restrukturyzacyjnych
 • Przegląd planu operacyjnego/ badanie due diligence/zarządzania środkami pieniężnymi
 • Doradztwo w procesach dotyczących umorzenia długu, odraczania spłat, konwersji długów na kapitały, w ramach formalnych postępowań układowych lub poza nimi
 • Going concern/raport z reorganizacji
 • Negocjacje związane z reorganizacją
 • Pomoc przy zmianie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
 • Raporty z monitoringu
 • Modelowania oraz przeglądy finansowe
 • Wsparcie dla zarządu we wdrożeniu restrukturyzacji, uczestnictwo w zarządzaniu całym procesem
 • Doradztwo dla banków w procesie restrukturyzacji wierzytelności kredytowych
 • Likwidacja i strategie wyjścia

Skontaktuj się  z ekspertami EY w zakresie restrukturyzacji.

Kontakt

Eksperci w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY w Zespole Doradztwa w Procesach Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji:

Janusz Sękowski
Associate Partner
tel. +48 22 557 82 50
janusz.sekowski@pl.ey.com

Ewa Mochocka
Associate Partner
tel. +48 22 557 66 68
ewa.mochocka@pl.ey.com

Rafał Bryś
Starszy Menedżer
tel. +48 22 557 66 87
rafal.brys@pl.ey.com

Piotr Zaraś
Menedżer
tel. +48 22 557 77 40
piotr.zaras@pl.ey.com