Bezpieczeństwo cybernetyczne

Obszar: Doradztwo biznesowe

Misją CyberThreat Management jest ocena, ulepszanie, budowanie i obsługa operacji bezpieczeństwa. Inicjując działania i integrując nasze rozwiązania z Państwa oczekiwaniami w celu realizacji wspólnej wizji, oferujemy odpowiednie warunki i kontekst.

Jak EY może pomóc

Usługi Cyber Threat Management (CTM) pomagają klientom komplikować (tj. utrudniać napastnikom osiągnięcie ich celów), wykrywać i reagować na rzeczywiste ataki na prowadzoną działalność gospodarczą oraz poprawiać ich ogólną pozycję w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Usługi te mogą być świadczone w ramach tradycyjnego podejścia doradczego lub w charakterze usługi zarządzanej - Cyber-as-a-Service.

Skuteczny program CTM powinien dostarczać właściwych informacji o zagrożeniach we właściwym czasie właściwym interesariuszom lub odpowiednim systemom. Powinien on również identyfikować złośliwe działania występujące w sieci i systemach, aby można było je powstrzymać, wyeliminować i naprawić.

Dojrzały program CTM przygotowuje organizację na nieuchronny atak, zwiększając jej ogólną gotowość do reagowania na cyber przestępstwa, a także ocenia bezpieczeństwo sieci, aplikacji i związanej z nimi infrastruktury poprzez wykrywanie, ocenę i wykorzystanie luk w zabezpieczeniach. Należy śledzić i zatwierdzać status tych słabych punktów oraz gromadzić i zgłaszać dane metryczne związane z ich usuwaniem.

Praktyki te powinny również zostać włączone do cyklu życia rozwoju oprogramowania, aby zmniejszyć całkowity koszt rozwoju i wygenerować pozytywny zwrot z inwestycji poprzez określenie słabych punktów na wczesnym etapie procesu rozwoju.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.