Zarządzanie tożsamością i dostępem

Usługi EY Identity and Access Management (IAM) pomagają klientom EY w zarządzaniu cyklem życia cyfrowych tożsamości osób, systemów, usług i użytkowników, dając organizacjom jasny obraz tego, kto ma dostęp do jakich zasobów w firmie.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Usługi EY Identity and Access Management (IAM) wspierają klientów w definiowaniu strategii zarządzania dostępem, zarządzaniu, transformacji dostępu i bieżącej działalności. Usługi IAM obejmują procesy i technologie, które są wspólnie wykorzystywane do zarządzania cyklem życia cyfrowych tożsamości (profili) ludzi, systemów, usług i użytkowników. Jest to kluczowy element ochrony danych i kluczowych zasobów klienta przed cyberatakami i ogranicza się tylko do tych, którzy powinni mieć do nich dostęp. Głębokość usług EY IAM pomaga organizacjom w tym zakresie:

  • Wspieranie inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej poprzez łączenie technologii stosowanych w siedzibach klientów
  • Zmniejszenie ryzyka cybernetycznego poprzez zapewnienie kierownictwu i dyrektorom jasnego i precyzyjnego obrazu tego, kto ma dostęp do jakich zasobów w przedsiębiorstwie i stworzenie ram bezpiecznego zarządzania tym dostępem.
  • Poprawa wydajności istniejących narzędzi i procesów oraz określenie możliwości zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem tożsamości
  • Wspieranie zgodności z normami technicznymi, przepisami ustawowymi i wykonawczymi
  • Poprawa doświadczenia użytkowników w zakresie dostępu i wykorzystania krytycznych systemów i danych

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.