Usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Perspektywa bezpieczeństwa cyberprzestrzeni podlega nieustannym zmianom. Integracja i zależność od technologii umożliwiającej rozwój jest coraz większa, co stwarza poważne zagrożenia dla organizacji pozbawionych odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Wszystkie nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego sięgają od oceny i doradztwa, poprzez wdrożenie, aż po usługi zarządzane. Rosnąca złożoność zagadnień cyber bezpieczeństwa i ciągły niedobór cyber specjalistów oraz związane z tym problemy z rekrutacją i utrzymaniem pracowników, powodują wzrost zapotrzebowania na określone usługi. Coraz więcej organizacji poszukuje pomocy w realizacji swoich codziennych działań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Większość naszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego ma komponent "as-a-service".

Zabezpieczanie:

  • Tożsamość cyfrowa (DI)  i zarządzanie dostępem w celu uproszczenia i wzmocnienia ochrony usług elektronicznych powiązanych z działalnością biznesową klienta
  • Ochronę danych (DP) w celu zabezpieczenia danych o wysokiej wartości, zarówno przesyłanych w mediach elektronicznych, składowanych na nośnikach, jak również przetwarzanych

Wykrywanie:

  • Wykrywanie zagrożeń i reagowanie (TDP(  w celu monitorowania, wykrywania i reagowania na zagrożenia cybernetyczne zanim wpłyną one na krytyczne aktywa i operacje biznesowe

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.