Partnerstwo EY i SAP

EY i SAP wspierają inteligentne przedsiębiorstwa w erze intensywnych wyzwań. Połączenie wiedzy biznesowej, znajomości branży, szerokich możliwości transformacji biznesowej EY z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi SAP pozwala organizacjom uzyskać dojrzałość oraz sprawność niezbędną do rozwoju w czasach niezwykle dynamicznych zmian.

Powiązane tematy EY SAP

Nasze rozwiązania

W dobie transformacji, sukces zależy od sprawnych działań operacyjnych, które bazują na inteligentnych rozwiązaniach. Coraz więcej organizacji wybiera przetwarzanie danych w pamięci. Jest to spowodowane koniecznością szybkiej reakcji na zagrożenia, a także wykorzystywania pojawiających się szans – firmy muszą nie tylko je dostrzec, ale też odpowiednio się do nich przygotować. To wymaga głębokiego zrozumienia działalności w czasie rzeczywistym, by móc realnie ocenić, co działa właściwie lub wymaga poprawy, a następnie podjąć właściwe decyzje biznesowe w celu zwiększenia efektywności oraz rozwoju. Zbudowanie inteligentnego przedsiębiorstwa wymaga o wiele szerszej perspektywy niż tylko wdrożenie technologii. Najczęściej potrzebuje kompleksowej cyfrowej transformacji.

EY i SAP: Inteligencja. Realizacja.

Agile Business Transformation może pomóc organizacji wykorzystać wyzwania ery cyfrowej, by osiągnąć dostosowane, zrównoważone wyniki transformacji. Nasza oferta bazuje na wynikach łącząc dynamikę nowych technologii ze sprawnością reagowania na przełomowe zmiany, a jednocześnie chroni podstawę biznesu. Poza rozwiązaniami SAP, zajmujemy się strategią, wartościami dla klienta, doświadczeniami użytkowników, procesami, czyli technologią i jej pełnym oddziaływaniem operacyjnym.

EY i SAP wspierają inteligentne przedsiębiorstwa w erze intensywnych wyzwań. Połączenie wiedzy biznesowej, znajomości branży, szerokich możliwości transformacji biznesowej EY z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi SAP pozwala organizacjom uzyskać dojrzałość oraz sprawność niezbędną do rozwoju w czasach niezwykle dynamicznych zmian

Systematycznie pracujemy nad rozwiązaniami Agile Business Transformation, które bazują na technologii SAP, a jednocześnie są istotne pod względem zakresu, wielkości projektu czy inwestycji. Efektem nieustannego rozwoju, który uwzględnia m.in. wzmocnienie kompetencji, ewolucję talentów, zaangażowanie w technologie oraz międzynarodową siłę EY, są możliwości zespołu EY SAP. Dysponujemy unikalnym potencjałem, by każdy, nawet najbardziej złożony projekt zrealizować szybko i skutecznie ograniczając ryzyko po stronie klienta. Praca w zróżnicowanych zespołach powoduje, że stawiamy właściwe pytania, by na kolejnych etapach współpracy znaleźć innowacyjne, najlepsze odpowiedzi. Pomagamy naszym klientom osiągać lepsze wyniki i długofalowe rezultaty podczas ich cyfrowych przemian.

Agile Business Transformation: Usługa transformacji cyfrowej oparta na wynikach.

Nowe technologie mają wpływ na organizacje we wszystkich sektorach, wchodząc w interakcję w niemal każdy obszar - od strategii po działalność operacyjną, tworząc zarówno szanse, jak i zagrożenia. Wymiana informacji to nowa norma, a tempo zmian jest szybsze niż wszystko, co widzieliśmy wcześniej. Przedsiębiorstwa są jednak na różnym etapie przygotowania do zmierzenia się z nową rzeczywistością rynkową. Zdolności do przystosowania się i nadążania za rewolucją cyfrową mają często kluczowe znaczenie dla przetrwania organizacji.

Cyfrowa transformacja bazująca na wynikach

Przestarzała infrastruktura i zróżnicowane systemy uniemożliwiają przedsiębiorstwom na całym świecie skorzystanie z innowacyjnych rozwiązań. Agile Business Transformation to kompleksowa, bazująca na wynikach usługa cyfrowej transformacji, która pozwala naszym klientom zmierzyć się z szeregiem wyzwań. Wykorzystując nową generację platformy SAP ERP w chmurze, zwiększa zwinność działania, umożliwia wgląd oraz szybkość innowacji przedsiębiorstw, chroniąc jednocześnie ich podstawowe działania i procesy.

Poznaj EY SAP Agile Business Transformation:

 • Agile Business Customer – zupełnie nowe podejście do zarządzania relacjami z klientami (CRM)
 • Agile Business Finance – rozwiązanie, które stanowi podstawę transformacji w obszarze finansowym
 • Agile Business People – usługa, która wspiera transformację zasobów ludzkich w celu dostosowania ich do przyszłych wymagań
 • Agile Business Risk – zwinne, cyfrowe podejście do zarządzania ryzykiem, które wykracza daleko poza identyfikację oraz minimalizowanie zagrożeń
 • Agile Business Supply Chain – czynnik umożliwiający bardziej efektywną realizację łańcucha dostaw
 • Agile Tax – w modelu end-to-end jest możliwy dzięki SAP ma na celu przekształcenie i potwierdzenie funkcji podatkowej w przyszłości

Agile Business Transformation może pomóc organizacji wykorzystać wyzwania ery cyfrowej, by z pomocą SAP S/4HANA suite i SAP Activate osiągnąć dostosowane, zrównoważone wyniki transformacji. Oferta bazuje na wynikach łącząc dynamikę nowych technologii ze sprawnością reagowania na przełomowe zmiany, a jednocześnie chroni podstawę biznesu. Transformacja w erze cyfrowej – to wspólna podróż z EY i SAP.

Możemy pomóc Twojej organizacji stać się bardziej zwinną, pokonać wyzwania i szybciej osiągnąć lepsze rezultaty w ramach gospodarki cyfrowej.

 • Agile Business Customer: Najwyższa jakość zarządzania relacjami z klientami.

  Zachowania konsumentów ulegają ciągłym zmianom. W 2018 roku globalne wydatki na sprzedaż detaliczną online wyniosły 2,5 bln dolarów. Jednocześnie, co czwarty konsument zrobił zakupy przez Internet przynajmniej raz w tygodniu. Przy czym, oczekiwania użytkowników stale rosną, co sprawia, że zarówno firmy B2C, jak i B2B coraz mocniej koncentrują się na doświadczeniach klientów.

  Aby dotrzymać kroku, organizacje muszą zdecydowanie zwiększyć wartość, jaką zyskują dzięki kanałom cyfrowym, a następnie wykorzystać rosnącą ilość danych, dzięki którym można poznać specyfikę swoich klientów oraz ich zachowania. Big data i analityka stają się kluczowe w dostarczaniu istotnych, wartościowych dla klientów treści. Przedsiębiorstwa muszą jednak przejść na uproszczoną architekturę informatyczną, aby w pełni wykorzystać moc technologii.

  Oferta Agile Business Customer w EY bazuje na SAP Hybris Marketing i Customer Experience Suite. Jej celem jest przybliżenie wizji klienta w prowadzeniu działalności do obecnego środowiska biznesowego. Osiągnięcie powyższego jest możliwe dzięki istotnym zmianom w aplikacjach oraz podejściu do transformacji silnie zorientowanej na cel.

  Korzystamy z kalkulatora biznesowego EY Agile Marketing Business Calculator w celu oceny aktualnej sytuacji Twojej organizacji, by następnie wspólnie zdefiniować moduły, które powinny zostać wdrożone podczas realizacji każdego etapu działań.

 • Agile Business Finance: Poprawa efektywności funkcji finansowych.

  Coraz więcej danych finansowych jest dostępnych dla organizacji, ale nadal niewiele firm posiada wiedzę i umiejętności, by na ich podstawie uzyskać jak największą wartość. W konsekwencji, to właśnie profesjonaliści z zakresu finansów przejęli odpowiedzialność za nowe narzędzia technologiczne oraz zaawansowane procesy biznesowe, by dostarczyć natychmiastowy obraz sytuacji potrzebny do podjęcia decyzji.

  Agile Business Finance wykorzystuje możliwości SAP S/4HANA Finance do poprawy efektywności funkcji finansowych naszych klientów. Współpracujemy z nimi w celu określenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na ich biznesowe wyzwania, w tym m.in. migracja księgi głównej, rozpoznawanie przychodów oraz cen transferowych.

 • Agile Business People: Podstawa do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących zasobów ludzkich.

  Skomplikowane systemy do zarządzania zasobami ludzkimi oraz korzystanie z wielu rozproszonych narzędzi zdecydowanie ograniczają zespoły HR, które nie mają możliwości wglądu w ujęciu globalnym. Presja związana ze zgodnością, kosztami i przejrzystością wymaga zwiększenia automatyzacji, uproszczenia oraz standaryzacji procesów kadrowych. W związku z powyższym, organizacje muszą zmienić procesy, aby odzwierciedlić rolę kanałów online w rekrutacji. Wreszcie, skoro pracownicy oczekują, że będą mogli pracować elastycznie i zdalnie, firmy muszą również stosować skuteczne rozwiązania chmurowe, które jednocześnie oferują wysoki stopień bezpieczeństwa.

  Oferta Agile Business People łączy w sobie nasze wiodące, globalne możliwości w zakresie doradztwa personalnego ze sprawdzoną metodologią wdrożeniową SAP HCM, SuccessFactors czy Qualtrics oraz doświadczonym zespołem konsultantów.

 • Agile Business Risk: Przekształcenie się w zwinną, prężnie działającą i bezpieczną organizację.

  Rozwój gospodarki cyfrowej prowadzi do wzrostu zarówno ilości, jak i wartości danych przechowywanych przez organizacje. W rezultacie prawdopodobieństwo naruszenia danych, a także możliwość spowodowania przez nie poważnych szkód są większe niż kiedykolwiek wcześniej. Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i zgodnością (GRC) napotykają trudności z nadążaniem za mnożącymi się wyzwaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. W zamian, często przenoszą swoje zaangażowanie w odizolowane i nieskoordynowane działania, które zwiększają koszty, a jednocześnie przynoszą ograniczoną wartość.

  Agile Business Risk to dedykowana, bazująca na SAP oferta EY w zakresie ryzyka cyfrowego oraz zgodności, która łączy w sobie nasze doświadczenie zarówno w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, jak i SAP. Doskonale rozumiemy, jak cyberbezpieczeństwo może wpływać na długoterminowe cele, a także wyniki finansowe. Korzystamy z tej oferty usług, aby pomóc w poruszaniu się po wyzwaniach, zwłaszcza w kontekście systemu SAP, a także wspierać firmy w procesie transformacji, by stały się zwinną, prężnie działającą, bezpieczną i inteligentną organizacją.

 • Agile Business Supply Chain: Unowocześnienie łańcucha dostaw w celu uproszczenia procesu „lead-to-cash”.

  Cyfryzacja łańcucha dostaw doprowadziła do całkowitej reinwersji produkcji. Skrócił się cykl produkcyjny, zwiększyła się liczba kanałów sprzedaży i dostaw, a projekty produktów czy usług zostały zorientowane na użytkownika końcowego jako indywidualnego konsumenta. Ponadto, platformy oraz sieci zaczęły dominować w funkcjonowaniu łańcucha dostaw.

  Inwestycje w sprzęt IoT — od wbudowanych czujników i produkty produkcyjne po elektronicznie oznakowane elementy w całym łańcuchu dostaw — stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszych zmian. Z punktu widzenia konkurencji, największe korzyści pojawiają się wtedy, gdy rozwiązanie tj. analityka umożliwiają wykorzystywanie danych z IoT do podejmowania decyzji, które poprawiają działanie oraz zwiększają wartość firmy. Przykładowo, dane z czujników zlokalizowanych w urządzeniach potrafią zasygnalizować, kiedy sprzęt wymaga naprawy lub ulega zużyciu, co zmniejsza koszty konserwacji, a także nieplanowane przerwy w działaniu. Radykalnej zmianie może ulec również zarządzanie zapasami, jeśli systemy będą wykorzystywane do automatycznego składania zamówień w celu uzupełnienia stanów magazynowych.

 • Agile Tax: w modelu end-to-end jest możliwy dzięki SAP; ma na celu przekształcenie i potwierdzenie funkcji podatkowej w przyszłości

  Agile Tax obejmuje kompleksową transformację podatkową oraz strategię aplikacji technologicznych, co jest możliwe dzięki SAP. To odzwierciedla holistyczne podejście uwzględniające rosnące wymagania w zakresie sprawozdawczości, które wspiera budowanie kluczowych wartości poprzez sprawność w finansowym modelu operacyjnym, poprawę zarządzania ryzykiem podatkowym czy oszczędnościami. Jest to możliwe dzięki szybszemu dostępowi do strategicznych informacji, które są uwrażliwione na kwestie podatkowe.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.