6 min. czytania 22 kwi 2022

Modele pracy, które powstały w wyniku pandemii COVID-19 przyspieszyły przejście do bardziej elastycznego, świadomego technologicznie i wszechstronnego wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Woman working on laptop in garden

W jaki sposób zmienia się profesja audytora, by mogła sprostać przyszłym wyzwaniom

Autor Dilek Çilingir Kostem

EY Global Assurance Talent Leader

Senior Assurance leader with more than 25 years of experience in Assurance and Consulting services. Passionate about diversity and inclusiveness.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner

Ekspertka EY Polska w zakresie usług audytowych i doradczych dla centrów usług wspólnych. Entuzjastka innowacji i automatyzacji. Miłośniczka podróży i książek.

6 min. czytania 22 kwi 2022

Modele pracy, które powstały w wyniku pandemii COVID-19 przyspieszyły przejście do bardziej elastycznego, świadomego technologicznie i wszechstronnego wykonywania zawodu biegłego rewidenta

W skrócie
  • Firmy audytorskie prawdopodobnie przejdą na bardziej elastyczny model pracy, który bazuje na potrzebach poszczególnych osób, firmy audytorskiej i badanej spółki.
  • Ponieważ przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej złożone, firmy audytorskie będą musiały korzystać z szerokiego zakresu zasobów wiedzy, która jest dostępna w ramach ich  multidyscyplinarnego podejścia.
  • Zespoły audytowe staną się bardziej zróżnicowane pod względem wiedzy technicznej i biznesowej.

S
posób wykonywania pracy przez audytorów uległ ostatnio największej i najszybszej zmianie, jakiej ktokolwiek z nas doświadczył w swoim życiu zawodowym. COVID-19 przyspieszył przejście firm audytorskich na nowe rozwiązania operacyjne, które będą funkcjonować znacznie dłużej niż odczuwać będziemy bezpośrednie skutki wywołane przez pandemię.

Gwałtowne przejście na zdalną i zarazem elastyczną pracę zarówno przez firmy audytorskie, jak i przez badane przez nie spółki, nadaje nowy wymiar wyzwaniom, jakie już stoją przed dostosowaniem audytu do szybko ewoluującego świata korporacyjnego. Modele biznesowe firm stają się coraz bardziej złożone, ponieważ przechodzą transformację cyfrową, a to stawia całkiem nowe wymagania przed audytorami. Nowe sposoby pracy przyniosą jednak zarówno istotne korzyści, jak i wyzwania, którym trzeba będzie sprostać.

W miarę jak technologie cyfrowe i analiza danych stają się coraz bardziej kluczowe w procesie badania sprawozdań finansowych, a także w modelach biznesowych spółek, firmy audytorskie będą potrzebowały dysponować bardziej zróżnicowanym zakresem posiadanych umiejętności. Tradycyjnie rekrutują one osoby z wykształceniem biznesowym, ale w przyszłości wszyscy biegli rewidenci będą musieli również wejść na wyższy poziom wiedzy technologicznej.

Ponadto firmy audytorskie będą potrzebowały większej liczby osób posiadających szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie przedmiotów STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka), aby umożliwić im skuteczne wykorzystanie technologii do celów badania sprawozdań finansowych. Nie wszyscy ci specjaliści zostaną wykwalifikowanymi biegłymi rewidentami, natomiast ich pojawienie się z pewnością zwiększy różnorodność zespołów audytorskich.

Modele multidyscyplinarne 

Cechy charakteru, których firmy audytorskie poszukują u nowych członków swojego zespołu będą również ewoluować. Tradycyjnie, firmy kładły nacisk na osobistą uczciwość i profesjonalny sceptycyzm  specjalistów ds. audytu i te cechy bez wątpienia pozostaną kluczowe w doborze współpracowników. Jednak w nowym, szybko rozwijającym się otoczeniu, audytorzy będą również musieli znacznie poszerzyć wiedzę na temat biznesu, wykazywać się ciekawością i rozwijać w sobie  umiejętności radzenia sobie z dynamicznymi zmianami wynikającymi z wdrażania technologii i nowych modeli biznesowych.

Jedną z mocnych stron firm audytorskich w tym zmieniającym się otoczeniu jest ich bezpośredni dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej we wszystkich obszarach działalności. Jest to możliwe dzięki stosowanemu przez nie modelu multidyscyplinarnego. Możliwość korzystania z zasobów wiedzy całej firmy na temat: wysoce zaawansowanej technicznie rachunkowości zabezpieczeń i wyceny, bezpieczeństwa cybernetycznego, oszustw, zrównoważonego rozwoju, podatków i finansów korporacyjnych jest ogromnym atutem. Pozwala na świadczenie wysokiej jakości usług audytorskich.

W miarę jak przedsiębiorstwa będą stawały się coraz bardziej złożone, zdolność do wykorzystania szerszej wiedzy specjalistycznej stanie się kwestią jeszcze ważniejszą.

Elastyczny model pracy

Nastąpiła nadzwyczajna zmiana w życiu zawodowym pracowników. Reakcja na pandemię COVID-19 pokazała jednak, że gdy wymaga tego sytuacja, firmy audytorskie są w stanie szybko wprowadzić znaczące zmiany w sposobie swojego działania.

Doświadczenie to przyniosło istotne korzyści szczególnie dlatego, że dla większego grona audytorów elastyczny tryb pracy stał się rzeczywistością. Elastyczna, zdalna praca stała się normą dla audytorów, którzy z powodzeniem przystosowali się do możliwości korzystania z technologii cyfrowej, aby pracować w domu i  wspierać się nawzajem komunikując ze sobą wirtualnie, aby ich zespoły działały w sposób efektywny. 

Większa zawodowa elastyczność przyniesie również inne znaczące korzyści, zwłaszcza jeśli spowoduje, że przedsiębiorstwa będą kładły zwiększony nacisk na uzyskanie lepszych wyników w zakresie produkcji i wydajności. W szerszym ujęciu, zmiany wywołane przez COVID-19 przyczynią się do przyspieszenia zmian kulturowych w organizacjach i sprawią, że staną się one bardziej otwarte na różne sposoby pracy.

Jednak szybkie przejście na elastyczne formy pracy przyniosło ze sobą  również wyzwania, z którymi firmy audytorskie muszą się zmierzyć. Obok kwestii praktycznych, takich jak konieczność prowadzenia przez zespoły audytorów dyskusji za pośrednictwem internetowych "czatów" lub wirtualnych spotkań istnieją  też kwestie natury behawioralnej, które należy rozważyć. Należą do nich: trudność w prowadzeniu delikatnych rozmów zdalnie, pomoc nowym współpracownikom w zrozumieniu kultury organizacji, zapewnienie im coachingu oraz spełnienie oczekiwań  firm w zakresie osobistej obecności audytora prowadzącego badanie

Ostatecznie firmy będą rozwiązywać te i inne problemy poprzez przejście na hybrydowy model pracy oparty o oczekiwania badanej firmy, firmy audytorskiej i poszczególnych osób. Będzie to obejmowało konieczność świadczenia znacznej części pracy elastycznie w sposób zdalny, wraz z zaplanowaniem okresów, w których zespoły będą się ze sobą spotykać, na przykład, w celu odbycia szkolenia, zwiększenia poczucia wspólnoty zespołu lub spotkania z kierownictwem firmy  mającego na celu zebranie dowodów przeprowadzonego badania audytowego i zbudowania zaufania w relacjach zawodowych.

Firmy audytorskie kładą nacisk na osobistą uczciwość i profesjonalny sceptycyzm audytorów i te cechy pozostaną kluczowe. Jednak w nowym środowisku, będą oni musieli również rozwinąć jeszcze głębszą wiedzę na temat biznesu oraz wykazać się większą ciekawością w zakresie nowych technologii i umiejętności radzenia sobie z zawodowymi turbulencjami.

Wspieranie różnorodności

Wzrost liczby osób pracujących zdalnie tylko zwiększa znaczenie konieczności budowania silnych zespołów audytowych. Potrzebują one nie tylko osób o szerszym zakresie umiejętności technicznych i kompetencji personalnych, ale także ludzi o bardziej zróżnicowanych doświadczeniach i odmiennych punktach widzenia. 

Oznacza to rekrutację osób z różnych środowisk społecznych i kulturowych, a po zatrudnieniu stwarzanie im możliwości poszerzania własnych horyzontów. Przykładem może być praca z dużymi międzynarodowymi klientami, która pozwala na poznanie różnych kultur. Ważna jest również kwestia gotowości do międzynarodowej mobilności, choć ostatnio została ona ograniczona z powodu pandemii. W EY jest to z pewnością coś, do czego zamierzamy powrócić tak szybko, jak będzie to tylko możliwe.

Jednak firmy będą z powodzeniem promować różnorodność tylko wtedy, gdy stworzą środowisko, w którym wszyscy pracownicy będą  mile widziani i czuli się do niego przynależni. Każdy musi mieć możliwość rozwoju osobistego, tworzenia wartości dodanej i przyczyniania się do wzrostu firmy. 

Większa różnorodność pracowników  zespołów audytorskich w sposób naturalny będzie wymagała od organizacji przyjęcia odpowiedniej postawy, szczególnie w zakresie rozwoju kariery zawodowej. Firmy będą musiały stworzyć bardziej zróżnicowany i elastyczny pakiet ścieżek kariery dla audytorów, aby dostosować się do różnych zainteresowań i aspiracji swoich pracowników. Liniowy, hierarchiczny rozwój kariery, który był tradycyjnie preferowany przestał już odpowiadać wszystkim, a tym, którzy nie chcą podążać tą utartą ścieżką należy zaoferować inne drogi do osiągnięcia sukcesu.

Awanse pracowników muszą być powiązane z ich umiejętnościami, a nie z  liczbą lat spędzonych w firmie. Na przykład EY wprowadza bardziej " elastyczne promocje", w których rozwój kariery odbywa się w momencie, gdy dana osoba jest na to gotowa, a nie gdy ma miejsce w ustalonych uprzednio terminach w ciągu roku.

Wspieranie bardziej zróżnicowanej struktury zatrudnionych pracowników, którzy muszą działać w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym będzie wymagało ciągłego ich szkolenia. Jednak, podobnie jak w przypadku nowych sposobów pracy, szkolenia te będą musiały przyjąć model hybrydowy. Podczas pandemii COVID-19, EY przestawił się na całkowicie wirtualny system szkoleniowy, ale w ramach nowego, długoterminowego modelu operacyjnego, szkolenia będą łączyły w sobie rozwiązania zarówno wirtualne jak i stacjonarne.

Możliwość korzystania z zasobów wiedzy całej firmy na temat: wysoce zaawansowanej technicznie rachunkowości zabezpieczeń i wyceny, bezpieczeństwa cybernetycznego, oszustw, zrównoważonego rozwoju, podatków i finansów korporacyjnych jest ogromnym atutem. W miarę jak przedsiębiorstwa będą stawały się coraz bardziej złożone możliwość korzystania z zasobów wiedzy specjalistycznej stanie się kwestią jeszcze ważniejszą.

Większe poczucie zawodowego celu

Sposób pracy biegłych rewidentów ulega ciągłym transformacjom. Część ich pracy będzie wykonywana zdalnie, a cyfrowe narzędzia i dane będą odgrywać coraz większą rolę w audycie przyszłości.

Proces ten będzie nieuchronnie stanowił dla niektórych wyzwanie, podczas gdy inni przyjmą go bez zastrzeżeń. Jeśli jednak firmy audytorskie będą potrafiły przeprowadzić tę transformację skutecznie istnieje duża szansa, że audytorzy odniosą sukces w nowym środowisku i przekonają się, że ich praca będzie bardziej znacząca i przyniesie im większe poczucie zawodowego celu.

W obecnym środowisku pracy istnieje ogromna szansa na stworzenie bardziej efektywnego, bardziej ukierunkowanego zawodu, który będzie lepiej służyć interesowi publicznemu.

Poglądy przedstawione w tym artykule są poglądami autora i nie muszą odzwierciedlać poglądów globalnej organizacji EY lub jej firm członkowskich.

Podsumowanie

Przejście na pracę zdalną w czasie pandemii COVID-19 przyspieszyło trend, który już wcześniej występował w zawodzie biegłego rewidenta. Od firm audytorskich oczekuje się teraz przejścia na bardziej elastyczne sposoby pracy oparte o wymagania badanej firmy oraz poszczególnych osób. Nowe otoczenie uwypukliło również potrzebę wykorzystania przez biegłych rewidentów dostępnej technologii jak również przyjęcia elastycznej postawy, która pozwala na: akceptację zmian i radzenie sobie z  turbulencjami wywoływanymi przez technologie i nowe modele biznesowe oraz efektywnego działania w zespołach.

Kontakt


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

 

Informacje

Autor Dilek Çilingir Kostem

EY Global Assurance Talent Leader

Senior Assurance leader with more than 25 years of experience in Assurance and Consulting services. Passionate about diversity and inclusiveness.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner

Ekspertka EY Polska w zakresie usług audytowych i doradczych dla centrów usług wspólnych. Entuzjastka innowacji i automatyzacji. Miłośniczka podróży i książek.