Systemy i procesy

Obszar: Audyt

Zespół CFO Advisory łączy wiedzę w zakresie rachunkowości i informatyki, z doświadczeniami analitycznymi i procesowymi. Na tej podstawie wspieramy Państwa w wypracowaniu zwiększonej wydajności oraz skuteczności operacyjnej. Usługi zespołu CFO Advisory świadczone są przy zastosowaniu zaawansowanych technologii, nowoczesnych struktur i metod matematycznych.

Powiązane tematy CFO Consulting

Co EY może dla Ciebie zrobić

Nieustannie identyfikujemy lub tworzymy nowe metody i rozwiązania technologiczne, wdrażając je w kwestiach, które mają wpływ na agendę działań Dyrektora Finansowego. Wszelkie innowacyjne rozwiązania zespołu CFO Advisory - aplikacje, narzędzia i metody - będą dla Państwa wartością dodaną.

Infrastruktura IT zmienia się szybko, a w połączeniu z naszymi zasobami analizy danych, otwiera nowe możliwości gromadzenia i przetwarzania dużych ilości danych oraz generowania z nich wartości dla przedsiębiorstwa. To z kolei, pomaga naszym klientom w podejmowaniu decyzji zarządczych i zapewnia lepszą kontrolę finansową.

Dostosowujemy naszą technologię do Państwa potrzeb, bez względu na to w jakiej branży działa Państwa firma.

  • Korzystamy z globalnych narzędzi, które spełniają nasze standardy zarządzania ryzykiem jakości, a jednocześnie mogą być łatwo dopasowane do Państwa potrzeb. Na przykład, EY Lease Accounting Navigator wspiera w analizie wpływu nowych standardów rachunkowości leasingu, zarówno na podstawie MSSF, jak i US GAAP.
  • Istnieje możliwość opracowania narzędzi specjalnie dostosowanych do określonego obszaru geograficznego lub konkretnej branży. Należą do nich EY Lease Enabler, który wspiera naszych klientów raportujących zgodnie z MSSF 16, czy kreator e-Sprawozdań Finansowych, który usprawnia proces raportowania spółek działających na terenie Polski.
  • Spersonalizowane rozwiązania mogą pomóc klientom sprostać określonym wyzwaniom.

Chętnie pomożemy Państwu między innymi w poniższych obszarach:

  • Wsparcie procesowe: Poprzez eksplorację danych (data mining), zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji oraz analityki statystycznej, wspomagamy Państwa w kontroli w obszarze finansów. Nasze działania pozwolą zdefiniować ewentualne braki w tym obszarze.
  • Proces zamknięcia ksiąg: Zespół CFO Advisory ocenia i wdraża technologie, takie jak FSCP z wykorzystaniem robotyki, w celu poprawy ogólnej wydajności procesu zamknięcia ksiąg.
  • Podatek dochodowy, doskonalenie procesów podatkowych i adekwatne raporty: We współpracy z naszymi specjalistami z działu doradztwa podatkowego, zespół CFO Advisory zapewnia wsparcie księgowe i pomoc w zakresie sprawozdawczości finansowej, związanej z podatkami dochodowymi.

Kontakt

Masz pytanie dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami.