Innowacje w mobilności

Obszar: Motoryzacja i transport

Możemy pomóc Ci wprowadzać innowacje, komercjalizować i skalować, koncentrując się na wynikach i przyjmując szereg kluczowych zasad innowacyjności. Stosujemy zestaw modułowych, przełomowych metod innowacji, które mogą być dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązane tematy Mobilność Strategia

Jak EY może pomóc?

Nowe technologie - takie jak sztuczna inteligencja, mobilność i big data - oraz przełomowe tendencje jak gospodarka oparta na współdzieleniu się, umożliwiają nigdy wcześniej nieosiągalne doświadczenia w zakresie środków transportu i mobilności. W rezultacie przemysł motoryzacyjny i transportowy przechodzi od działalności związanej z budową i sprzedażą aktywów (pojazdów i części) do oferowania konsumentom usług transportowych i nowych doświadczeń w zakresie mobilności.

Środowisko to stwarza interesariuszom z wielu branż możliwości tworzenia wartości dla obywateli i konsumentów, a w ostatecznym rozrachunku pozwoli na zdobycie części udziału w rynku mobilności przyszłości. Urbanizacja, zmieniające się oczekiwania konsumentów i pojawiające się technologie cyfrowe tworzą nowy ekosystem mobilności i wyznaczają kierunek dla ogromnych innowacji.

Utrzymanie tempa wymaga od beneficjentów transformacji poprzez opracowywanie nowych modeli biznesowych i usług - w niespotykanym dotąd tempie. Sukces będzie zależał od ich zdolności do sprostania tej zmianie i stawienia czoła wyzwaniom:

  • Inwestowanie w nowe technologie i innowacje w sposób produktywny i sprawny, przynoszący duży zwrot z inwestycji
  • Rozwiązywanie problemów konsumentów poprzez projektowanie przyszłościowe
  • Osiąganie potrzebnego tempa - od wstępnego pomysłu do osiągnięcia właściwej skali

Zespół EY ma doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw w tworzeniu, rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie mobilności, pomagając w testowaniu i skalowaniu większej liczby koncepcji w celu uzyskania większego zwrotu z inwestycji.

Nasze dogłębne zrozumienie nowych technologii oraz zróżnicowana sieć międzysektorowa i podejście oparte na aktywach sprawiają, że EY jest idealnym doradcą dla firm motoryzacyjnych i transportowych, które chcą skomercjalizować nowe przedsiębiorstwa i zabezpieczyć swoje organizacje na przyszłość.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.