2 min. czytania 16 sie 2019
Man recording video blog sofa

Jak bank może napędzać wzrost i rozwijać się jako producent

Autorzy
Fabio Gasperini

EY EMEIA Financial Services Office Advisory Banking & Capital Markets Leader

Thought leader in financial services. Always pushing for innovative strategies. Striving to live life with passion.

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

2 min. czytania 16 sie 2019

Oferowanie produktów lub usług pod marką klienta (ang. white label) może stać się dla banków punktem zwrotnym w zmniejszeniu luki pomiędzy oferowanymi usługami a potrzebami klientów.

Wraz z technologiczną transformacją banków, która prowadzi do kolejnych zmian, wyłania sie nowa fala marek prywatnych. Nie jest to zjawisko nowe. Podmioty zewnętrzne od lat sprzedają gotowe usługi bankowe, oferując je jako własne. Ale stawka rośnie - wraz z konkurencją. Firmy z sektora technologii finansowych i inni gracze oferujący bardziej innowacyjne aplikacje i modele oparte na technologii rywalizują o zapewnienie klientom bogatszego doświadczenia. Takie przedsiębiorstwa działające pod marką klienta lub grupy powiązanych podmiotów prywatnych są idealnymi partnerami dla firm, które pragną zaistnieć w sektorze finansowym bez prowadzenia przy tym podstawowej działalności bankowej.

Bankowość w modelu "white label" jest skutecznym czynnikiem wzrostu i ekscytującym modelem biznesowym, który umożliwia wykorzystanie ogromnego potencjału otwartej bankowości. Bank może współpracować z wieloma innymi markami prywatnymi, oferując dzięki temu szeroki wachlarz usług od kart kredytowych i call center po bankowość komercyjną. W najbardziej radykalnej wersji tego modelu bank nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem.

Zalety modelu "white label"

Banki zarabiają na wspólnych umowach, które są w pełni objęte licencją. Chociaż bank oferuje jedynie konkretne produkty lub usługi, uzyskuje on wsparcie operacyjne i technologiczne zgodne z prawem bankowym. Ponieważ to bank ponosi ryzyko zgodności z przepisami, opłaty licencyjne oraz koszt utrzymania działalności, z dużym prawdopodobieństwem będzie pobierać opłatę za świadczone usługi.

Jako producent bank odnosi korzyści z możliwości zapewnienia kompleksowej oferty bankowej lub koncentruje się jedynie na określonych produktach lub rynkach, stosując model „white label”. Wysoki poziom automatyzacji prowadzi do niższych kosztów, mniejszej liczby pracowników oraz ograniczenia liczby błędów i reklamacji. Bank może zapewniać skuteczne i technologicznie zaawansowane możliwości - szybciej, lepiej i taniej niż gdyby zostały one opracowane wewnętrznie.

Dlaczego takie podejście ma sens

Model „white label” to sprawdzona koncepcja, która umożliwia innym dostawcom wprowadzanie na rynek produktów finansowych pod własną marką. Jednocześnie zapewnia klientom z sektora bankowego wsparcie w postaci wymaganej przez nich infrastruktury operacyjnej, specjalistycznej wiedzy technicznej i innowacyjnych rozwiązań.

Dochody banków pochodzą przede wszystkim z opłat pobieranych przez podmioty zewnętrzne. Należy jednak zauważyć, że zarządzanie relacjami z dostawcami usług „white label” może być skomplikowane, a liczba relacji, które jeden bank jest w stanie utrzymywać, jest ograniczona. Istnieje granica pomiędzy opracowaniem platformy do obsługi konkretnego banku a takiej, która dostosowana jest do różnych produktów i metod prowadzenia działalności. Jedną z korzyści dla banków jest uzyskanie dostępu do puli danych klientów i możliwość zaoferowania im zaawansowanych usług analitycznych generujących dodatkowy dochód.

Bank jako producent

Model "white label" jest dobrze ugruntowany w innych branżach i może okazać się punktem zwrotnym w sektorze usług finansowych. Ciekawe okaże się, w jaki sposób banki wpłyną na działalność innych podmiotów i rozpoczną działalność na szerszą skalę niż obecnie. Jeżeli banki zdecydują się na przejęcie fragmentu tego łańcucha wartości, wyznacznikiem ich sukcesu będzie jakość świadczonych przez nie usług.

We współpracy z podmiotami zewnętrznymi banki muszą dostosować swoje modele biznesowe, tak aby oferowane przez nie usługi nie stanowiły jedynie dodatkowej działalności. EY może zapewnić wsparcie w stworzeniu pomostu pomiędzy wymaganiami klientów a ofertą banków, tak aby producenci zrozumieli występujące na rynku zapotrzebowania.

EY zidentyfikowało pięć sposobów, w jakie banki mogą przekształcić swoją przyszłość: jako doświadczenie, jako miejsce handlu, jako usługodawca, mediator lub producent. Artykuł ten należy do serii tekstów podkreślających cechy i korzyści płynące z każdego z tych modeli. W tym nowym podejściu opracowane pięć ścieżek nie podlega integracji wertykalnej. Banki mogą przyjąć jedną lub kilka z nich, rzeczywiście wyróżniając się dzięki temu spośród innych banków.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

W ostatnich latach w polskim sektorze finansowym współpraca w modelu white label staje się coraz bardziej popularna. Szczególnie w obszarze cyfrowego doświadczenia klienta – w pełni wirtualny onboarding klientów czy zaawansowana analityka danych, oraz w zakresie produktów, takich jak płatności online czy dostęp do usług inwestycyjnych w kanałach cyfrowych.

Kontakt

Fabio Gasperini
EY EMEIA Financial Services Office Advisory Banking & Capital Markets Leader

Podsumowanie

Powstanie bankowości w modelu „white label” skutecznie stymuluje wzrost i stanowi ekscytujący model biznesowy, który umożliwia wykorzystanie ogromnego potencjału otwartej bankowości i zapewnienie klientom bogatszego doświadczenia. Przyszłość będzie zależała od tego, w jaki sposób banki wpłyną na funkcjonowanie innych podmiotów i rozpoczną działalność na szerszą skalę niż obecnie.

Informacje

Autorzy
Fabio Gasperini

EY EMEIA Financial Services Office Advisory Banking & Capital Markets Leader

Thought leader in financial services. Always pushing for innovative strategies. Striving to live life with passion.

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.