Kontrole wsparcia uzyskanego w ramach tarczy antykryzysowej

Kontakt lokalny

Marcin Kaleta

10 sie 2020
Kategorie Alerty
Jurysdykcje Polska

Dofinansowanie przedsiębiorców z uwagi na trudną sytuację gospodarczą związaną z epidemią COVID-19 następowało szybko i bez konieczności dochowania szczegółowych kwestii formalnych. Teraz firmy mogą spodziewać się kontroli związanych z otrzymaną pomocą.

W ostatnich miesiącach przedsiębiorstwa masowo korzystały ze wsparcia na łagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego związanego z epidemią COVID-19. Dofinansowanie było przyznawane szybko, w odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie na poprawę płynności firm. Często weryfikacja wniosków ograniczała się jedynie do podstawowych kwestii formalnych, a na dokładne sprawdzenie zasadności przyznania pomocy zwyczajnie nie było czasu. W tej sytuacji naturalny jest cykl, gdzie do takiej weryfikacji dochodzi z opóźnieniem. Obecnie firmy mogą spodziewać się zatem kontroli obejmujących zasadność przyznania świadczenia i sposób jego wykorzystania.

Konsekwencje nieprawidłowości mogą być poważne, zarówno z perspektywy firmowej, jak i osobistej osób zaangażowanych w proces ubiegania się o wsparcie. Dlatego też, wiele przedsiębiorstw już teraz przygotowuje się na szczegółową weryfikację. Oczywiście, trudno dokładnie przewidzieć zakres zainteresowania kontrolujących, ale jest sporo kwestii, którymi można zająć się z wyprzedzeniem.

Przykładowo, można spodziewać się, że dokładnie analizowane będzie kryterium spadku obrotów (które w konkretnych przypadkach może budzić wątpliwości) oraz element związku tego spadku z epidemią, a nie np. nietrafionymi pomysłami biznesowymi. Zdarzało się również, że elementem dokumentów aplikacyjnych były prognozy, czy założenia, które dopiero po złożeniu wniosku były możliwe do zweryfikowania. Istnieje też szereg zagadnień specyficznych dla konkretnego rodzaju wsparcia, czy danej branży, gdzie problemy interpretacyjne, jak rozumieć poszczególne przesłanki, pojawiały się na etapie składania wniosku.

Z istotną częścią ewentualnych wątpliwości można zmierzyć się jeszcze przed wszczęciem kontroli. Kompleksowe przygotowanie się powinno zawierać kilka komponentów:

  • identyfikację obszarów, które potencjalnie mogą budzić wątpliwości

W tym zakresie rekomendowany jest dokładny przegląd danego przypadku w kontekście kształtującej się praktyki oraz mniej lub bardziej oficjalnych wyjaśnień, które często pojawiały się już po złożeniu wniosku o wsparcie. Warto również przyjrzeć się z dzisiejszej perspektywy tym zagadnieniom, które budziły najwięcej pytań w momencie aplikowania.

  • przygotowanie argumentów i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków

Po zidentyfikowaniu obszarów, które mogą generować pytania, można przystąpić do zebrania dokumentów potwierdzających jak wyglądał proces decyzyjny na etapie aplikowania i uzasadniających dlaczego firma przyjęła takie, a nie inne podejście. Działanie takie pozwoli na przygotowanie się z wyprzedzeniem na pytania, które mogą zostać zadane w toku kontroli.

  • opracowanie procedury działania na wypadek kontroli

Uzupełnieniem powyższych działań może być opracowanie modelu postępowania na wypadek kontroli. W dokumencie takim można uporządkować kwestie kontaktów z kontrolującymi, obiegu korespondencji, zakresu konsultacji, tak by zminimalizować ryzyko popełnienia kosztownego błędu proceduralnego. Co ważne, procedura taka ma charakter uniwersalny i może zostać z powodzeniem wykorzystana również w przypadku wszczęcia dowolnej innej kontroli, a nie tylko weryfikacji prawidłowości przyznania i wykorzystania wsparcia w ramach tarczy.

Wcześniejsze podjęcie wspomnianych działań powinno pozwolić na sprawne wyjaśnienie zagadnień interesujących kontrolujących wtedy, gdy kontrola zapuka do drzwi.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.