3 min. czytania 24 cze 2020
ey-co-stopa-oznacza-dla-bankow

Co stopa 0% oznacza dla banków?

Autor Dominik Olech

EY Polska, Risk Consulting, Manager

Manager wywodzący się ze środowiska bankowego, ekspert w dziedzinie zagadnień związanych z zarządzaniem bilansem instytucji finansowych.

Współautorzy
3 min. czytania 24 cze 2020

Trzy obniżki stóp procentowych niosą dla banków szereg konsekwencji. Sprawdź,  w jaki sposób zapewnić gotowość operacyjną na stopę 0%.

Ten artykuł wchodzi w skład Biuletynu Ryzyka

Wramach działań podejmowanych w celu ochrony gospodarki przed skutkami pandemii Covid-19 Rada Polityki Pieniężnej już trzykrotnie sięgnęła po instrument obniżki stóp procentowych, przy czym majowa obniżka zaskoczyła właściwie wszystkich uczestników rynku. Aktualny, blisko zerowy, poziom podstawowych stóp międzybankowych jest sytuacją bezprecedensową w Polsce, a pytanie czy ostatnia obniżka już jest za nami, wciąż pozostaje aktualne.

Spadek stóp do poziomu bliskiego zeru oprócz oczywistych skutków w postaci negatywnego wpływu na wyniki odsetkowe banków ma też mniej oczywisty wpływ na instytucje – przetestowanie gotowości operacyjnej organizacji na obsługę stopy 0%, bądź stopy ujemnej.

Część krajowych banków do pewnego stopnia przeszło taki test gotowości operacyjnej na przełomie roku 2014 i 2015, kiedy to ujemne stopy procentowe zostały wprowadzone w Szwajcarii. Jednak mając na uwadze szeroki wachlarz produktów w krajowej walucie należy oczekiwać, że instytucje mogą dziś posiadać procesy, modele, czy systemy IT wymagające zmiany.

Działania do podjęcia po stronie banków, w celu zapewnienia gotowości operacyjnej na 0% można podzielić na dwa etapy.

No. Etap I
1 Inwentaryzacja wszystkich procesów, modeli i systemów (narzędzi EUC), w których wykorzystywane są stopy procentowe
2 Wstępne określenie gotowości technicznej na wystąpienie zerowej bądź ujemnej stopy procentowej
3 Analiza zachowania ciągłości istniejącej logiki biznesowej w przypadku wystąpienia spadku stóp procentowych
4 Opracowanie mapy drogowej implementacji zidentyfikowanych luk
No. Etap II
1 Wdrożenie zmian w celu zamknięcia luk zidentyfikowanych w ramach zadania I
2 Przeprowadzenie testów End to End na hipotetycznych procesach i produktach z ujemnymi stopami procentowymi

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym materiałem prezentującym wybrane obszary działalności banku wraz z kluczowymi zadaniami do podjęcia w ramach przygotowania banku na środowisko zerowych stóp procentowych.

Pobierz

Podsumowanie

Prezentacja działań, jakie bank powinien podjąć w celu zapewnienia gotowości operacyjnej na wejście w środowisko zerowych i ujemnych stóp procentowych. W artykule przedstawione zostały wyzwania stojące przed obszarami finansów, ryzyka, jednostek biznesowych czy IT.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Dominik Olech

EY Polska, Risk Consulting, Manager

Manager wywodzący się ze środowiska bankowego, ekspert w dziedzinie zagadnień związanych z zarządzaniem bilansem instytucji finansowych.

Współautorzy
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)