Usługi doradcze Blockchain

Obszar: Consulting

Blockchain to zdecentralizowana księga z zapisem każdej transakcji dokonywanej w sieci, co umożliwia wiarygodne i bezpośrednie zawieranie transakcji pomiędzy stronami.

Powiązane tematy Consulting Analityka i big data

Co EY może dla Ciebie zrobić

Blockchain umożliwiając bezpośrednią realizację transakcji pomiędzy stronami, może pomóc zwiększyć szybkość realizacji lub rozliczenia oraz poprawić bezpieczeństwo tych transakcji. Ma on potencjał do usprawnienia i przyspieszenia procesów biznesowych, zwiększenia ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz ograniczenia lub wyeliminowania roli pośredników.

Blockchain może stanowić atrakcyjną opcję, gdy dane, które powinny być przechowywane zbiorczo, są rozdrobnione u źródła lub brak jest bezpieczeństwa danych. Niektóre korzyści płynące z wykorzystania tej technologii obejmują uzgodnienie danych, standaryzację i harmonizację oraz zmniejszenie ryzyka.

Trzy kluczowe cechy blockchain to:

1.    Współdzielona księga

 • Każdy uczestnik sieci przechowuje kopię wszystkich transakcji
 • Transakcje są zabezpieczone poprzez szyfrowanie, aby zapobiec manipulacjom

2.    Algorytm uzgodnienia i potwierdzenia transakcji

 • Żadna strona lub serwer nie jest wyłącznie odpowiedzialny za zatwierdzanie transakcji, co prowadzi do prawdziwie rozproszonego przetwarzania transakcji
 • Każdy wpis jest zatwierdzany i zapisywany we wszystkich księgach w całej sieci.

3.    Programowalne umowy

 • Transakcje mogą być zatwierdzane zgodnie z ustalonymi regułami – małymi programami, które regulują kiedy i w jaki sposób transakcje są przetwarzane.

Nasze podejście do blockchain zaczyna się od oceny dojrzałości, w zależności od której możemy wspierać następujące zmiany w przedsiębiorstwie:

 1. Tworzenie świadomości organizacyjnej. Celem pierwszej fazy jest podniesienie poziomu znajomości blockchain, wspólna praca nad zidentyfikowaniem potencjału blockchain.
 2. Przeprowadzenie oceny możliwości zastosowania blockchain. W drugiej fazie skupiamy się na określeniu obszarów zastosowania i przypadków użycia, które przyniosłyby największą wartość dodaną.
 3. Opracowanie mapy drogowej transformacji. W trzeciej fazie pomagamy skonsolidować, ustalić priorytety i zbudować wielofazową transformacyjną mapę drogową.
 4. Wdrażanie. Na tym etapie wspieramy Cię przy definiowaniu i realizacji "proof of concept", pilotów i pełnowymiarowych wdrożeń rozwiązań blockchain zintegrowanych z Państwa organizacją i jej łańcuchem wartości.

Czy rozważałeś te pięć pytań?

 • Jak blockchain może uwolnić wartość w łańcuchu wartości Twojej organizacji?
 • Jak blockchain wpłynie na Twoją organizację w ciągu najbliższych 2, 5 i 10 lat?
 • Jakie są podatkowe i prawne implikacje blockchain dla Twojej organizacji?
 • Jakie bariery powodują, że organizacje odkładają perspektywę blockchain?
 • Jak wyglądają innowacje w Twojej firmie?

Nasz zespół doradców jest tu po to, aby pomóc Państwu odpowiedzieć na te ważne pytania, udzielając lepszych odpowiedzi.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.