Doświadczenie klientów

Obszar: Consulting

Obsługa klienta przyszłości nie powinna opierać się jedynie na poprawie jakości uzyskanej dzięki wdrożeniu technologii. Działania muszą odpowiadać na potrzeby dzisiejszego klienta i być prowadzone w oparciu o rozwiązania oferowane przez liderów cyfryzacji.

Powiązane tematy Consulting Klient Digital

Co EY może dla Ciebie zrobić

Jak się utrzymać na rynku, nie znając oczekiwań przyszłego klienta? To jedno z kluczowych pytań w świecie biznesu. Nasi specjaliści doradzają, by zachować równowagę między tym, co sprawdza się dzisiaj, a tym co stanie się wyzwaniem w przyszłości i będzie wymagało zmiany.

Uważamy, że zadowolenie przyszłych konsumentów wynika z działalności zorientowanej na klienta. Wdrażanie technologii służącej poprawie jakości usługi, prowadzonej z perspektywy lidera cyfrowego oznacza tworzenie kultury mającej na celu ciągłe doskonalenie doświadczeń klientów.

Dzięki połączeniu naszej wiedzy o konsumentach i nowoczesnych rozwiązaniach projektowych, dostarczymy doświadczenia, które wyróżnią Cię na rynku.

Klienci EY często pytają, w jaki sposób mogą zapewnić swoim klientom oraz pracownikom kompleksowe doświadczenia, które będą ich łączyły z przyszłymi pokoleniami i zagwarantują im przewagę konkurencyjną.

Specjalistyczna wiedza EY w zakresie innowacji, analizy, ryzyka i bezpieczeństwa cybernetycznego pomoże Ci zbudować niezbędne kompetencje. Pomożemy Ci rozwinąć umiejętności cyfrowego przywództwa potrzebne do ciągłego wprowadzania innowacji i wdrażania doświadczeń klientów. Wesprzemy Cię w strategicznym wykorzystaniu mediów społecznościowych, mobilnych, zaawansowanej analityki, chmury obliczeniowej i innych nowych technologii.

Korzystając z podejścia „Customer Experience”, pomagamy klientom stworzyć:

  • Laboratorium Projektów i Pomysłów, które zajmuje się zarządzaniem i realizacją nowych idei, które wspierają Twoją wizję
  • Engine Room, które definiuje model operacyjny i jest odpowiedzialna za dostarczanie roboczych prototypów opracowanych przez laboratorium pomysłów
  • Centrum Wdrożeniowe, które sprzyja rozwojowi inicjatyw na większą skalę, dotyczących np. ludzi, procesów, polityk, przyjęcie technologii
  • Centrum Transformacji, które pomaga określić strategię, napędza jej realizację oraz angażuje kadrę kierowniczą i interesariuszy w ten proces

Dzięki ofercie „Customer Experience” pomagamy klientom:

  • Wdrażać podejście “stop doing digital, start being digital"
  • Przeprowadzić transformację doświadczeń
  • Tworzyć nowe źródła wartości poprzez priorytetowe traktowanie inwestycji związanych z doświadczeniem klientów
  • Rozwijać innowacje w skali całej firmy
  • Tworzyć kulturę, która sprzyja udoskonalenia doświadczeń
  • Zwinnie poruszać się w zakresie działań operacyjnych

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.