Ochrona danych i prywatności

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, skuteczni liderzy przejmą odpowiedzialność za zarządzanie danymi i prywatnością swojej organizacji. Możemy pomóc Twojej firmie w wykrywaniu i zapobieganiu naruszeniom bezpieczeństwa danych wynikającym z działań użytkowników wewnętrznych.

Powiązane tematy Technologia Cyberbezpieczeństwo

Co EY może dla Ciebie zrobić

Twoja firma, jak większość dzisiejszych przedsiębiorstw, gromadzi duże ilości danych. Wiele z tych informacji może być danymi osobowymi, które mogą służyć do identyfikacji osób. Dane te stanowią coraz cenniejszy atut, stanowiąc podstawę wiedzy o rynku i klientach, ofercie produktów i usług oraz codziennych działaniach. Jest to szczególnie ważne, gdy organizacje rozszerzają swoją ofertę cyfrową i model biznesowy.

Nasze możliwości w zakresie ochrony danych osobowych obejmują m.in.:

  • Ocenę ryzyka utraty danych
  • Ocenę programu ochrony danych
  • Opracowanie programu ochrony danych wraz ze strategią i mapą drogową
  • Identyfikację aktywów zawierających informacje o dużej wartości
  • Opracowanie i udoskonalenie klasyfikacji danych

Szeroko zakrojony wpływ na biznes oznacza, że ochrona danych i prywatności staje się czynnikiem w strategii biznesowej i powinna stanowić część programu zarządzania.

Kontakt

Masz pytanie dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami.