Usługi doradztwa finansowego

Obecnie osoby zarządzające finansami powinny przyglądać się temu, jak cała organizacja — i nie tylko — wpływa na wynik końcowy. Pomagamy wykorzystać szanse na rozwój przynoszący zysk, ponownie przemyśleć strukturę organizacyjną i wykorzystać pełny potencjał informacji.

Jak EY może pomóc?

Kiedy organizacja staje w obliczu złożonych problemów biznesowych, które hamują rozwój, zwiększają koszty i wprowadzają nowe zagrożenia, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko najlepszych praktyk lub prostych rozwiązań. Korzystny długoterminowy wzrost gospodarczy i wgląd w wartość dodaną wymagają przemyślenia tego, co się robi z posiadanymi zasobami w sposób strategiczny, tak aby stymulować zmiany transformacyjne. W dzisiejszym środowisku biznesowym organizacje, które opóźniają swoją reakcję lub ignorują potrzebę transformacji, ryzykują powolny wzrost lub co gorsza - utratę przewagi konkurencyjnej.

Transformacja finansowa musi być przedsięwzięciem obejmującym całe przedsiębiorstwo. Specjaliści EY ds. doradztwa finansowego posiadają zarówno wiedzę z zakresu finansów, jak i rachunkowości, a także wiedzę na temat technologii wspomagających, które pomogą Ci rozwijać, poprawić i chronić Twój biznes teraz, jak i w przyszłości. EY dostosowuje metodologię i realizację do konkretnych okoliczności. Pomożemy Ci uzyskać wgląd w Twój biznes.

Nieustannie rozwijamy nasze usługi, aby sprostać wymaganiom stawianym przez szybko zmieniające się standardy cyfrowe oraz zmieniające się założenia dotyczące sukcesu. Wiemy, że wprowadzenie zmian w jednym, niewielkim obszarze może mieć pozytywny wpływ na cały biznes.

 • Agile Business Finance

  Możemy pomóc uelastycznić finanse, poprawić ich wnikliwość i efektywność kosztową poprzez zastosowanie technologii w transformacji firmy.

  Nasze podejście Agile Business Finance:

  • Oceniamy luki stworzone przez obecne środowisko technologiczne oraz ich wpływ na model operacyjny, organizację i efektywność procesów.
  • Opracowujemy plan, który jasno określa przyszłe cele oraz sposób, w jaki transformacja technologiczna może pomóc w osiągnięciu tych celów. 
  • Znamy potencjalne korzyści biznesowe i ogólne uzasadnienie biznesowe w sposób szczegółowy, dzięki czemu można podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne i dokonywać kompromisów. W centrum uwagi znajduje się odpowiednia najnowocześniejsza technologia zarówno z punktu widzenia ERP, jak i ulepszeń cyfrowych, w tym technologie takie jak inteligentna automatyka, robotyka, sztuczna inteligencja, blockchain i inne.
  • Nie tracimy z pola widzenia człowieka usług towarzyszących skierowanych na zarządzanie zmianą, zrozumienie nowych wymaganych umiejętności i pomocy ludziom w przejściu na nowe sposoby pracy i myślenie o pracy.
 • People Excellence

  People Excellence pomaga mapować aktualny zestaw umiejętności w zakresie finansów, możliwości poprawy i realizować plan działania w celu przygotowania zespołu finansowego na przyszłość. 

  Zespoły EY wykorzystują sprawdzone podejście: 

  • Ocena obecnych mocnych i słabych stron istniejącego zestawu umiejętności finansowych.
  • Określenie ról i obowiązków
  • Ocena porównawcza w stosunku do oczekiwań dotyczących wiodących umiejętności
  • Określenie braków w zakresie umiejętności
  • Zalecenia dotyczące poprawy
 • Doskonalenie controllingu finansowego

  Możemy pomóc zintegrować finanse z innymi funkcjami, aby lepiej zrozumieć ryzyko i możliwości.

  Nasze podejście do doskonalenia controllingu finansowego:

  • Poszerza perspektywę lidera finansowego w ścisłej współpracy z innymi funkcjami wewnętrznymi w zakresie planowania biznesowego i podejmowania strategicznych decyzji, a nie tylko z perspektywy monitorowania, raportowania i zarządzania ryzykiem. 
  • Łączy w sobie wszystkie kluczowe elementy skutecznej funkcji rewidenta: ludzi, proces, politykę, technologię i model realizacji, jednocześnie promując silne partnerstwo pomiędzy finansami a biznesem.
  • Wykorzystuje wiodące technologie, takie jak SAP Simple Finance, do zarządzania danymi, analizami i spostrzeżeniami niezbędnymi do zarządzania przedsiębiorstwem. 
  • Projektuje i wdraża modele finansowania w celu budowania skali i spójności niezbędnej do zarządzania coraz bardziej złożoną strukturą. 
  • Integruje zarówno standardy globalne, jak i lokalną specyfikę.
 • Global Finance Delivery Excellence

  Przyszłe modele dla Global Business Services (GBS) są międzynarodowe, wielofunkcyjne, w pełni zintegrowane i zorientowane na cały proces. Dążenie do stworzenia organizacji Global Business Services jest procesem ewolucji, a nie rewolucji. 

  Nasza usługa Global Finance Delivery Excellence oferuje:

  • Ustanowienie wspólnych usług finansowych, migrację z usług finansowych do wielofunkcyjnych i regionalnych usług wspólnych, jak również migrację z wielofunkcyjnych usług wspólnych do prawdziwie "całościowej" organizacji GBS.
  • Pomaga w określeniu aktualnej dojrzałości GBS w sześciu wymiarach: 

  1. Strategia

  2.Organizacja i lokalizacja

  3. Zakres usług i dojrzałość

  4. Migracja i poprawa

  5. Procesy i automatyzacja

  6. Ludzie i talent

  • Wspieranie kultury zorientowanej komercyjnie i równoważenie celów redukcji kosztów z inwestycjami w innowacje procesowe. 

  Współpracujemy z zespołami Supply Chain & Operations, People Advisory Services, Technology, Customer, Risk oraz Human Capital and Tax, aby zaoferować Państwu te usługi w sposób spójny, globalny i w pełni zintegrowany. Nasze innowacyjne podejście "Build-Operate-Transfer" pozwala na szybsze i mniej ryzykowne tworzenie działalności GBS.

 • Diagnostyka finansowa — jak sobie radzisz z konkurencją?

  Benchmarking jako narzędzie do zarządzania wydajnością biznesową pomaga zrozumieć, jak Twoja organizacja radzi sobie na tle bliskiej konkurencji. 

  Nasza oferta w zakresie benchmarkingu pomaga w zaprojektowaniu i wdrożeniu programu do obliczania wyników biznesowych, porównania z przemysłem lub innymi odpowiednimi standardami oraz identyfikacji kluczowych ustaleń i możliwości poprawy. Korzystanie ze zbioru benchmarkingu z ponad 500 000 punktów analizy z zestawami danych w kilku sektorach umożliwia podejmowanie decyzji opartych na rzeczywistych liczbach.

O nas

Zespół doradczy to zróżnicowana sieć konsultantów i specjalistów branżowych o globalnym sposobie myślenia i kulturze współpracy. Pracujemy, aby zrozumieć Twoje problemy i staramy się zadawać lepsze pytania w dążeniu do tego, aby Twoja firma działała lepiej. Już dziś skontaktuj się z jednym z naszych doradców, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.