Commercial Transformation

Obszar: Produkty konsumenckie i handel detaliczny (CPR)

Oferta EY Commercial Transformation pomoże Twojej organizacji powrócić na ścieżkę wzrostu przy jednoczesnej poprawie rentowności inwestycji w obszary sprzedaży i marketingu. EY Commercial Transformation wykorzystuje strategie wzrostu, zaawansowaną analitykę oraz różnorodne kompetencje funkcjonalne naszych ekspertów.

Jak EY może pomóc?

Rozwiązania w zakresie commercial transformation dostarczają klarowną strategię rozwoju firmy, opartą na holistycznym spojrzeniu na szanse i wyzwania oraz na lepszym zdefiniowaniu wszystkich wymagań dotyczących drogi dotarcia na rynek.

Współpracujemy z naszymi doświadczonymi ekspertami, aby wdrażać nowe taktyki i kompetencje w zakresie wejścia na nowy rynek (go-to-market) oraz optymalizacji dotarcia na obecne rynki (route-to-market). Łączymy zaawansowaną analitykę z praktycznym doświadczeniem branżowym, aby wypracować skuteczne strategie rozwoju na każdym z rynków. 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.