Budowanie informacji o kliencie na podstawie platformy Retail DnA

Obszar: Produkty konsumenckie i handel detaliczny (CPR)

Wyjdź poza tradycyjną demografię, aby stworzyć sposób rozumienia klientów w oparciu o to, co robią, a nie kim są. Retail DnA ma na celu generowanie prawdziwego obrazu klienta z danych, które detaliści mogą przekształcić w działania generujące wartość.

Jak EY może pomóc?

Łącząc automatyczne skalowanie z umiejętnością do uczenia się, DnA w handlu detalicznym może pomóc markom wypełnić lukę w wiedzy o klientach.

Retail DnA łączy w sobie informacje z różnych źródeł, aby zrozumieć cyfrowy ślad, dane transakcyjne, fizyczną interakcję i werbalny dialog klienta.

Pozwala to Retail DnA tworzyć spostrzeżenia i rozwijać naturalne grupy w oparciu o rzeczywistą aktywność klientów, a nie o ich profile.

Ogólnofirmowy obraz wzorców zakupowych i zachowań zakupowych kupujących może pozwolić markom na stworzenie właściwej oferty i przekazanie jej we właściwym czasie, za pośrednictwem odpowiedniego kanału.

Retail DnA stale pracuje nad poprawą predykcji dotyczących przyszłych zachowań klientów, pomagając markom w utrzymaniu pozycji i dostarczaniu wartości swoim klientom.

Wykorzystując behawioralne dane klientów do tworzenia naturalnych klastrów, Retail DnA wykracza poza tradycyjną demografię, aby stworzyć obiektywny sposób rozumienia zachowań klientów w oparciu o to, co robią, a nie kim są. Łącząc szybkość algorytmów, ich skalowalność oraz zdolność do uczenia się, z ludzką umiejętnością interpretacji, Retail DnA może pomóc wypełnić lukę w wiedzy o klientach poprzez:

 • Zrozumienie zachowania i preferencji kupującego
 • Docenienie indywidualności klienta
 • Dokładne przewidywanie kolejnych prawdopodobnych działań klienta
 • Pomaganie zespołowi marketingowemu w opracowywaniu i dostarczaniu właściwych, spersonalizowanych ofert we właściwym czasie za pośrednictwem właściwego kanału
 • Potęga pełnego obrazu klienta w jednym miejscu

  Retail DnA łączy w sobie informacje z różnych źródeł, aby zrozumieć cyfrowe zachowania klienta, dane transakcyjne, fizyczną interakcję i dialog z klientem. Dzięki temu Retail DnA generuje wiedzę o zachowaniu konsumentów i buduje naturalne klastry klientów w oparciu o ich rzeczywistą aktywność, a nie o ich profile demograficzne.

  Szeroki obraz wzorców zakupowych i zachowań kupujących może pozwolić detalistom na stworzenie właściwej oferty i dotarcie z nią we właściwym czasie, za pośrednictwem odpowiedniego kanału.

 • Zwiększenie zaangażowania dzięki zindywidualizowanej komunikacji

  Dzięki pełnemu obrazowi klienta w jednym miejscu, detaliści mogą wykorzystać Retail DnA aby lepiej zrozumieć klienta i zwiększyć jego zaangażowanie.

  Dzięki zdolności dokładnego przewidywania kolejnych działań klienta, Retail DnA daje firmom handlu detalicznego przewagę konkurencyjną w projektowaniu zindywidualizowanych kampanii, które dostarczą dostosowane do potrzeb klienta oferty i rekomendacje.

 • Zwiększenie lojalności poprzez zrozumienie indywidualnych preferencji

  Aby zbliżyć się do swoich klientów i pozostać istotnym (jest to wyzwanie, z którym zmaga się wielu sprzedawców detalicznych), musisz zrozumieć ich motywacje. Potrzeby i zachowania Twoich klientów będą się zmieniać wraz z upływem czasu, a Ty musisz być na bieżąco z tymi zmianami, aby nie stać się zapomnianą marką.

  Retail DnA stale pracuje nad poprawą dokładności predykcji zachowań klientów, pomagając detalistom w utrzymaniu pozycji konkurencyjnej i dostarczaniu wartości swoim klientom.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.