Direct to Consumer (D2C)

Obszar: Produkty konsumenckie i handel detaliczny (CPR)

Zwiększenie wartości marki i lojalności klientów dzięki modelowi direct-to-consumer.

Jak EY może pomóc?

Technologie cyfrowe przenikają styl życia konsumentów, a telefony komórkowe są im niezastąpione. Konsumenci są lepiej poinformowani niż kiedykolwiek wcześniej. Media społecznościowe wywierają na nich duży wpływ, będąc jednocześnie ważnym kanałem dotarcia do nich. 

Konsumenci chcą również, aby ich potrzeby i pragnienia były zaspokajane błyskawicznie, co sprawia, że szybkie zaspokojenie życzeń konsumentów jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Rozwiązanie EY Direct to Consumer (D2C) może pomóc przedsiębiorstwom handlu detalicznego i dóbr konsumenckich w stworzeniu bezpośredniej, opartej na danych i 
 technologii, dwukierunkowej relacji pomiędzy markami a konsumentami, interesariuszami i influencerami. Rozwiązanie pomaga też w budowaniu doświadczeń, obsłudze transakcji, komunikacji i współpracy we wszystkich kanałach sprzedaży. 

Wykorzystując naszą otwartą i kompleksową platformę do szybkiego budowania kompetencji D2C, nasze rozwiązanie może pomóc firmom:

  • Zwiększać rentowny wzrost w tradycyjnych kanałach sprzedaży dzięki możliwości uzyskania szczegółowych i bogatych informacji na temat konsumentów
  • Rozwijać wartość marki poprzez wspieranie kompleksowych doświadczeń i zaangażowanie klientów w wielu punktach styku na ścieżce zakupowej (Customer Journey) 
  • Zmniejszać koszty kanału sprzedaży i poprawiać marże poprzez unikanie niekorzystnych rabatów i promocji 
  • Wykorzystać pełny potencjał innowacji, łatwo i szybko testując nowe produkty bez zabierania miejsca na półce sprawdzonym produktom.
  • Personalizować propozycję wartości (value proposition) oraz poszerzać zasięg geograficzny i różnorodność bazy klientów.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.