W jaki sposób audyt oparty o analizę danych odzwierciedla zmiany w firmie w erze transformacji?

8 min. czytania 7 cze 2021
Autor Hermann Sidhu

EY Global Assurance Digital Leader

Driving large-scale connectivity and digital innovation across the Assurance practice with game-changing technologies and practices.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner Zarządzający Działem Audytu

Lider zespołu audytorów i doradców, których celem jest podnoszenie wiarygodności informacji finansowych i niefinansowych dla szerokiego grona odbiorców. Entuzjasta etyki w biznesie.

8 min. czytania 7 cze 2021

Cyfryzacja audytu odzwierciedla szeroką transformację, która ma miejsce w całym krajobrazie biznesowym.

Żyjemy w Erze Transformacji, której cechą charakterystyczną jest łączność, czy to z danymi, interfejsami, ludźmi czy doświadczeniami.

Organizacje ciągle znacząco inwestują w nowe technologie, aby wykorzystać tę łączność, a wiele z nich prowadzi ten proces na dużą skalę, aby móc radykalnie zmienić tradycyjne modele biznesowe.

Zjawisko to można zaobserwować w świecie, który jest w coraz większym stopniu połączony za pomocą danych i szeregu nowych osiągnięć technologicznych. Przykłady obejmują rozwój mediów na żądanie, coraz bardziej wszechobecną automatyzację, sztuczną inteligencję, a nawet zastosowanie dronów.

W świecie korporacyjnym, transformacja ta spowodowała fundamentalną zmianę w wielu firmach, które nie są tradycyjnie postrzegane jako przedsiębiorstwa cyfrowe. Organizacje te rozumieją jednak, że ich cyfrowa transformacja jest koniecznością i znaczącą zmianą kulturową, która przyczynia się do wzrostu wartości. Zdają sobie sprawę, że muszą być prekursorami innowacji dlatego traktują priorytetowo inwestycje w  nowe systemy i technologie analizy danych, aby lepiej zrozumieć swoją działalność i potrzeby rynków, które obsługują.

A kto jest w stanie lepiej obserwować te zmiany niż audytor, mimo że nie jest częścią organizacji? Biegli rewidenci mają bezpośrednią możliwość obserwowania tej zakrojonej na szeroką skalę transformacji i są pod bezpośrednim wpływem ewolucji środowisk operacyjnych, zakłóceń cyklu biznesowego, zmian w modelach organizacyjnych i ogólnej cyfryzacji procesów.

Cyfrowa transformacja audytu

W miarę jak cyfryzacja firm generuje coraz więcej danych, role audytorów muszą ewoluować. Rosnąca ilość informacji musi być efektywnie wykorzystana, aby zapewnić wysoką jakość badania i pozwolić audytorom położyć większy nacisk na identyfikację ryzyka i wgląd w działalność firmy. Sama ilość i niewykorzystany potencjał danych generowanych przez nowe technologie napędza potrzebę ciągłej cyfryzacji audytu.

Podobnie jak organizacje korporacyjne, firmy audytorskie muszą się zastanowić w jaki sposób transformacja zmieni ich podejście do prowadzenia działalności. Na przykład:

     
  • Czy można stworzyć jedną platformę technologiczną łączącą ze sobą duże zespoły audytowe w różnych lokalizacjach z badanymi firmami?
  • Jak można wykorzystać potencjał połączonego audytu oparty na nowoczesnych technologiach poprzez centralizację, standaryzację i automatyzację?
  • W jaki sposób analiza danych może stać się integralną częścią audytu?
  • W jaki sposób audytorzy mogą poprzez innowacje wnieść wartość do badanych firm?
  •  
 

Są to pytania, które zostały zadane przez audytorów EY podczas opracowywania EY Digital Audit, pierwszego audytu opartego na pełnych danych.

 

Wykorzystując potencjał jaki daje łączność i udoskonalony przez technologię wgląd w dane, interesariusze zyskują większe zaufanie do sprawozdawczości finansowej badanych spółek. Zarządy spółek i zespoły finansowe mogą korzystać z bardziej efektywnego badania sprawozdań finansowych, a komitety audytu wyciągać korzyści z lepszego wglądu w ryzyko i nowe perspektywy.

To coś więcej niż tylko transformacja technologiczna. Jest to również zmiana w sposobie wykonywania pracy przez audytorów. Poprawia ona łączność, wykorzystuje automatyzację, aby zwiększyć czas poświęcony na obszary wymagające oceny, a także usprawnia analizę i wgląd do danych.

Audyt cyfrowy nie jest już aspiracją. To rzeczywistość. Leży on również u podstaw założeń EY dotyczących budowania lepiej funkcjonującego świata.  Wzbudzamy zaufanie i budujemy pewność, aby pomóc organizacjom w funkcjonowaniu w złożonym świecie.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

W odpowiedzi na cyfrową transformację firm rola audytora ewoluuje. Wykorzystanie automatyzacji dla rosnącej ilości danych może pomóc w dostarczaniu wysokiej jakości audytów i pozwala audytorom skupić się bardziej na identyfikacji ryzyka i spostrzeżeniach biznesowych. Ewolucja ta prowadzi do większej łączności i przejrzystości, a w rezultacie do większego zaufania ze strony interesariuszy. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Hermann Sidhu

EY Global Assurance Digital Leader

Driving large-scale connectivity and digital innovation across the Assurance practice with game-changing technologies and practices.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner Zarządzający Działem Audytu

Lider zespołu audytorów i doradców, których celem jest podnoszenie wiarygodności informacji finansowych i niefinansowych dla szerokiego grona odbiorców. Entuzjasta etyki w biznesie.