4 min. czytania 15 wrz 2019
Kobieta używająca laptopa

Czego Chiny mogą nauczyć świat na temat cyfrowej transformacji?

Autor EY Global

Multidyscyplinarna organizacja świadcząca profesjonalne usługi doradcze i audytorskie

4 min. czytania 15 wrz 2019

Zdeterminowani i szybko uczący się przedsiębiorcy w Chinach napędzają dynamiczną komercjalizację przedsiębiorstw cyfrowych.

Chiny są światową fabryką od kilkudziesięciu lat. Ale Chiny są teraz także światowym frontem sklepowym.

Do końca tego roku Chiny będą mogły generować aż 55,8% ogólnoświatowej sprzedaży detalicznej online, a zgodnie z przewidywaniami do 2022 r. ten wskaźnik przekroczy 63%. Tymczasem udział USA w światowym rynku e-commerce spadnie o 15%.

Chiny posiadają jeden z najbardziej zaawansowanych ekosystemów cyfrowych na świecie, obejmujący ponad 800 mln aktywnych użytkowników w Internecie i 788 mln osób z telefonami komórkowymi w kieszeniach.

Zdeterminowani i szybko uczący się przedsiębiorcy w Chinach napędzają dynamiczną komercjalizację przedsiębiorstw cyfrowych. Analityk techniczny firmy IDC przewiduje, że chińskie przedsiębiorstwa zainwestują ponad 1 bln dolarów w transformację cyfrową tylko w ciągu najbliższych 3 lat.

W dobie szybkich, hiperpołączonych i przenikających się zmian, trzeba odpowiedzieć na nowe, istotne pytania.

Oto cztery ważne pytania dla zachodnich firm zmierzających ku cyfrowej przyszłości:

Pytanie nr 1: W jaki sposób cel może inspirować nowe metody pracy i sposoby myślenia?

Transformacja to proces odgórny: w Chinach transformacją cyfrową coraz częściej kierują prezesi firm, a nie dyrektorzy ds. informatycznych lub inni decydenci z kierownictwa wyższego szczebla. Chociaż chińska kultura pracy bywa zhierarchizowana, myślący perspektywicznie prezesi zatrudniają dyrektorów ds. technologii cyfrowych (CDO), aby przełożyli wizje zarządu na kompleksowy program transformacji cyfrowej. Dyrektor ds. technologii cyfrowych z odpowiednimi uprawnieniami i praktycznym podejściem może nadzorować ambitny program prezesa i wprowadzać błyskawiczne, rewolucyjne zmiany.

Pytanie nr 2: W jaki sposób ciągłe zmiany mogą zapewnić dalszą istotną pozycję firmy?

Doświadczaj krótkich porażek, aby szybciej wdrażać innowacje: chińskie firmy mają wyjątkowe podejście do transformacji cyfrowej, w ramach którego testuje się z klientami wiele prototypów, a następnie wdraża się najbardziej udany model. Ten system różni się radykalnie od transformacji opartej na projekcie, gdzie model produktu, który najprawdopodobniej będzie najlepszy, ustala się w wyniku badań. Wdrażany na szerszą skalę chiński model innowacji jest bardzo szybki, jednak wymaga znacznej liczby danych i technologii cyfrowej. Niemniej, stosując to podejście, aplikacja WeChat przeobraziła się z prostego komunikatora w ekosystem, który rozwiązuje prawie każdy problem klienta.

Pytanie nr 3: Czy nasi klienci mogliby również zostać naszymi współtwórcami?

Od imitatora do innowatora: chociaż Chiny są znane z tworzenia firm produkujących podróbki, tzw. shanzhai¹, wielu chińskich przedsiębiorców powieliło modele zagraniczne na szerszą skalę, tworząc w ramach tego procesu nowe innowacyjne oferty. Od Dnia Singla² po systemy współdzielenia rowerów - odwrotne shanzhai skutkuje tym, że teraz to zachodnie przedsiębiorstwa kopiują chińskie koncepcje. Obecnie Chiny wypuszczają na rynek pięciokrotnie więcej absolwentów kierunków ścisłych i technicznych niż USA, a wielu z nich pracuje dla największych firm technologicznych, opracowując produkty i usługi, które są równie dobre – a nawet lepsze – niż te oferowane na Zachodzie.

Pytanie 4: Co się stanie, gdy wartości niematerialne staną się cenniejsze niż fizyczne dobra?

Szybkość i wygoda są najważniejsze: mantra obsługi klienta w Chinach, tj. 9-9-6, –czyli „od 9 rano do 9 wieczorem, 6 dni w tygodniu”, –nadaje nowe znaczenie pojęciu płynnego handlu. Firmy rozumieją, że są nie tylko dostawcami produktów, ale też partnerami pomagającymi klientom żyć lepiej. Chiny stworzyły już pełną infrastrukturę cyfrową opartą na szybkości i wygodzie - to zatem najwyższy czas na skupienie się na cyfryzacji we własnej firmie.

Odpowiedzi pojawią się wraz z postrzeganiem transformacji jako metody na odblokowanie zarówno wartości, jak i potencjału ludzkiego.

Zważywszy na skalę, szybkość i wygodę z ich strony, liderzy rynku w Chinach z pewnością podnoszą poprzeczkę w zakresie doświadczenia klientów, a pozostała część chińskiego rynku dojrzewa szybko.

Błyskawiczne tempo wywołuje znaczną presję, –a wiele nowych firm wchodzących na rynek chce oferować obsługę klienta na najwyższym poziomie za jedną dziesiątą kosztów. –Jednak to reszta świata musi usprawnić obsługę klienta, aby sprostać tym rosnącym oczekiwaniom.

Nadszedł czas, aby przyspieszyć konieczny rozwój Twojej firmy.

Oto transformacja biznesu dla lepszego świata - napędzana przez ludzi, zasilana przez technologię.

  • Przypisy

    1. Termin shanzai odnosi się do podrabianych w Chinach towarów konsumpcyjnych, m.in. imitacji i marek naruszających znaki towarowe i/lub w szczególności urządzeń elektronicznych.
    2. Dzień Singla to święto obchodzone w Chinach w dniu 11 listopada. Osoby niepozostające w związkach obchodzą je obdarowując się upominkami i prezentami, dzięki czemu Dzień Singla to zdecydowanie największy dzień zakupów internetowych na świecie.

Podsumowanie

Chiny posiadają jeden z najbardziej zaawansowanych ekosystemów cyfrowych na świecie, obejmujący ponad 800 mln aktywnych użytkowników w Internecie i 788 mln osób z telefonami komórkowymi w kieszeniach. W dobie szybkich, hiperpołączonych i przenikających się zmian, trzeba odpowiedzieć na nowe pytania. Zachęcamy do lektury czterech pytań i odpowiedzi ważnych dla rozwiniętych firm zmierzających ku cyfrowej przyszłości.

Informacje

Autor EY Global

Multidyscyplinarna organizacja świadcząca profesjonalne usługi doradcze i audytorskie