2 min. czytania 2 lis 2019
EY - Odpis

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych inaczej niż zawsze

Autorzy
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Marek Jarocki

EY Polska, Partner, Lider Zespołu People Advisory Services

Człowiek ukształtowany przez swoje przekonania i właściwy dobór słów. Kolekcjoner momentów: uśmiechów w domu i sukcesów w pracy.

2 min. czytania 2 lis 2019
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Pokaż załączniki

  • Przegląd regulaminów i umów pracowniczych

    Pobierz 79 KB

Prezydent podpisał nowelizację m.in. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Sednym z założeń regulacji jest podwyższenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), co ma przyczynić się do poprawy warunków życiowych pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jak zmiany wpłyną na działalność pracodawcy ?

Nowa ustawa skomplikuje sposób rozliczania odpisu na ZFŚS w bieżącym roku. Będzie on wyglądał następująco:

  1. kwota bazowa (od której liczy się odpis na pracownika) inaczej niż do tej pory zostaje naliczona w oparciu o wynagrodzenie liczone odrębnie dla dwóch okresów – to jest za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca (gdzie odpis podstawowy wyniesie 1229,30 zł - jest liczony od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2013 r.) oraz za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2019 r. (gdzie odpis podstawowy wyniesie 1271,21 zł - a jest liczony od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2014 r.);
  2. dodatkowo wprowadzono nowy termin przekazania środków na rachunek bankowy funduszu socjalnego określając go na dzień 31 października 2019 r. Ponieważ ustawa nie weszła w życie przed końcem września - będzie to już trzeci w tym roku termin przekazania środków na fundusz socjalny (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pracodawcy winni byli dokonać zapłaty 75% środków do końca maja i resztę rozliczyć do dnia 30 września).

Podsumowanie

Nowa regulacja, z uwagi na jej wejście w życie po terminie rozliczenia odpisu na ZFŚS, niewątpliwie spowoduje konieczność dokonania przez pracodawcę dodatkowych korekt. Będzie to podyktowane potrzebą przeliczenia kwoty odpisu za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia. Jej oczywistym skutkiem będzie również niezaplanowany (choć stosunkowo niewielki) wzrost kosztów pracy w związku z podwyższeniem kwoty bazowej w tym okresie. Wydaje się, że negatywnie należy ocenić przede wszystkim termin wprowadzenia nowych przepisów – nie dający pracodawcom możliwości zarówno finansowego, jak i organizacyjnego przygotowania się do nowych regulacji.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Marek Jarocki

EY Polska, Partner, Lider Zespołu People Advisory Services

Człowiek ukształtowany przez swoje przekonania i właściwy dobór słów. Kolekcjoner momentów: uśmiechów w domu i sukcesów w pracy.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)