4 min. czytania 26 lip 2019
EY - Zerowy

Zerowy PIT dla młodych – korzyść dla pracownika, obowiązki dla pracodawcy

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

4 min. czytania 26 lip 2019
Powiązane tematy HR Wave

1 sierpnia wejdzie w życie szeroko komentowana ustawa, znosząca podatek PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Firmy mają niewiele czasu na uwzględnienie nowych stawek i regulacji w wewnętrznych procedurach i systemach.

W
iek podatnika kryterium kształtującym ulgę

Wolne od podatku PIT od sierpnia br. będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychody z umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Ze zwolnienia skorzystają przychody uzyskane od daty wejścia w życie regulacji.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy zakresem zwolnienia nie będą objęte przychody np. z praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy tzw. „samozatrudnienia”. Decydującym dla ustalenia wieku podatnika będzie moment uzyskania przychodu, zgodnie z zasadą kasową. Nie będzie brany pod uwagę czas zawarcia umowy czy wykonywania pracy. Wiek osoby ubiegającej się o przedmiotową preferencję podatkową będzie ustalany przy uwzględnianiu pełnej daty urodzenia w formacie: dzień-miesiąc-rok, a nie wyłącznie na podstawie roku, bądź miesiąca urodzenia. Pojawia się pytanie – co w przypadku, kiedy podatnik ukończy 26. rok życia w połowie miesiąca? Czytając przepisy literalnie jeśli wypłata, czyli moment uzyskania przychodu nastąpi po 26. urodzinach, pracownik nie będzie mógł już skorzystać z ulgi dla młodych. Ale jak będzie w przypadku świadczeń niepieniężnych, które doliczane są do podstawy opodatkowania dotycząc całego miesiąca?

Ulga ograniczona kwotowo

Ustawodawca ograniczył zwolnienie od podatku PIT limitem kwotowym, tj. do górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Od stycznia 2020 r. roczny limit przychodów będzie wynosił 85 528 zł, co oznacza , że tylko przychody uzyskane do wysokości 85 528 zł będą zwolnione od podatku. Jeśli natomiast chodzi o przychody uzyskane w 2019 r., z uwagi na to, że ustawa będzie obowiązywała od sierpnia 2019 r., limit zwolnienia stanowił będzie 5/12 tej kwoty, czyli 35 636,67 zł. Istotne przy obliczaniu limitu jest to, że będzie on obowiązywał niezależnie od liczby zawartych umów.

Co ważne, ustalając kwoty przychodów objętych zwolnieniem nie należy brać pod uwagę przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Koszty odliczalne z danego źródła nie będą mogły przekroczyć przychodów z tego źródła podlegających opodatkowaniu. Podobnie składki społeczne i zdrowotna wyliczone od przychodów korzystających z ulgi nie mogą podlegać odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku.

Chcesz skorzystać z ulgi w 2019 r.? Złóż wniosek

Jeśli podatnik będzie chciał skorzystać z nowego przywileju już w 2019 r., powinien pamiętać o złożeniu u płatnika oświadczenia, że jego dochody uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku. W przypadku, kiedy podatnik nie złoży oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzyma dopiero w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Sytuacja będzie wyglądała odmiennie w przyszłym roku. Od stycznia 2020 r. podatnik nie będzie musiał składać żadnych oświadczeń, żeby jego przychody korzystały z ulgi, ustawodawca zakłada automatyczne zwolnienie z opodatkowania. Natomiast jeśli podatnik, który np. uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu, nie będzie chciał skorzystać z preferencji, będzie musiał złożyć do płatnika oświadczenie w tym przedmiocie.

Kto i ile zyska na uldze?

Z danych zaprezentowanych przez resort finansów wynika, że zysk roczny dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. (2250 zł) wyniesie 1592 zł, przy zarobkach w wysokości przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na 2019 r. (4765 zł) wyniesie już 4261 zł, natomiast pracownik zaoszczędzi rocznie aż 6768 zł, jeśli jego wynagrodzenie wyniesie 7127,33 zł, czyli będzie kształtowało się na poziomie rocznego limitu 85 528 zł.

Wyzwania dla firm

Zmiana regulacji została wprowadzona w ekspresowym tempie. Przedsiębiorcy mają niewiele czasu na uwzględnienie nowych stawek i regulacji w wewnętrznych procedurach i systemach. Tematem należy zająć się już teraz by zapewnić bezpieczne i sprawne wdrożenie zmian, bez uszczerbku na wizerunku spółki, jako pracodawcy.

Krok 1.
Przegląd, a kolejno dostosowanie narzędzi, procesów oraz systemów wewnętrznych do nowych rozwiązań.

Niezbędne jest szkolenie dla pracowników działu płac i kadr obejmujące praktyczne aspekty „zerowego PIT-u”.

Krok 2.
Przygotowanie dla osób objętych ulgą krótkiej informacji, która wyjaśni im mechanizm nowej regulacji oraz zobrazuje jak będą kształtowały się ich obciążenia publicznoprawne w przyszłości.

Już teraz, tj. przed wejściem w życie ustawy pracodawcy powinni wdrożyć odpowiednie procesy i procedury oraz przedstawić wzór formularza dla pracownika, na którym będzie mógł zgłosić chęć skorzystania z ulgi w 2019 r., jak również zgłosić wniosek o pobór zaliczek bez uwzględniania zwolnienia w roku 2020 i latach kolejnych.

Krok 3.
Wprowadzenie do materiałów rekrutacyjnych, adresowanych do młodego pokolenia, pigułki wiedzy na temat „zerowego PIT-u”.

Materiały miałyby na celu wyjaśnienie im np. kiedy powinni złożyć wymagane przez ustawodawcę oświadczenie bądź do kiedy będą mogli korzystać z nowej preferencji. W dobie tzw. „rynku pracownika” większość przedsiębiorców odczuwa deficyt kandydatów na rynku, dlatego też tak istotne jest, jak najlepsze wykorzystanie potencjału zmiany wprowadzonej przez ustawodawcę, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do szybszego wkraczania na rynek pracy. Przedsiębiorcy powinni promować oferty o pracę adresowane do kandydatów objętych ulgą. Ogłoszenia muszą być prawidłowo konstruowane, wskazując właściwie jej adresatów, czyli osoby do ukończenia 26. roku życia.

Oprócz wymienionych wyżej obowiązków płatnik będzie musiał pamiętać o wprowadzonych zmianach również podczas naliczania kosztów uzyskania, odliczania składek ZUS i wypełniania PIT-4R oraz PIT -11.

Mimo tego, że ustawa nie weszła jeszcze w życie, już teraz można dostrzec problemy interpretacyjne z nią związane, mowa tu m.in. o wpływie nowej ulgi na zwolnienie podatkowe świadczeń finansowanych z ZFŚS łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 PLN.

Podsumowanie

Pierwsze pensje z ulgą dla młodych już w sierpniu. Czy wiesz jak je liczyć?

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Informacje

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Related topics HR Wave