Zaawansowane rozwiązania analityczne

Obszar: Usługi finansowe

Nasza oferta w zakresie AI i zaawansowanych rozwiązań analitycznych opiera się na innowacyjnych metodach, takich jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), knowledge graphs czy machine learning. Nasze podejście jest pragmatyczne i opiera się na głębokim zrozumieniu sektora, co pozwala na zaspokojenie potrzeb klientów z branży usług finansowych. 

Jak EY może pomóc?

Sztuczna inteligencja (AI) i zaawansowane rozwiązania analityczne definiują na nowo sposób, w jaki instytucje finansowe prowadzą interakcje z klientami i zarządzają swoimi organizacjami. Dostarczają im narzędzi, które sprawiają, że to, co do niedawna wydawało się niemożliwe staje się odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów.

Instytucje funkcjonujące w obszarze rynków finansowych rozumieją, że zaawansowane rozwiązania analityczne mogą stanowić istotne wsparcie w zakresie definiowania strategii biznesowych i poprawy wyników działalności. Zdolność do zbierania danych, ich przetwarzania, interpretowania i wyciągania celnych wniosków staje się w obecnie kluczowa do dalszego przetrwania tych organizacji.

EY wyznacza drogę w tym obszarze, pomagając bankom, podmiotom zarządzającym aktywami, ubezpieczycielom i innym instytucjom finansowym stać się organizacjami przyszłości, w pełni wykorzystującymi potencjał AI. Niezależnie od tego, na jakim poziomie jest dana organizacja w zakresie wykorzystywania rozwiązań z obszaru analityki danych, opracujemy innowacyjne, zindywidualizowane i skalowalne podejście oparte na wiodących praktykach takich, jak AI, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), knowledge graphs, machine learning, zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i inteligentna automatyzacja. Połączenie doświadczenia EY, wiedzy technicznej i niezależność od określonych rozwiązań technologicznych oferuje instytucjom finansowym zestaw umiejętności pomagających w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych w różnych obszarach organizacji.

Wdrożenie zaawansowanych rozwiązań analitycznych może pomóc wygenerować szereg korzyści dla organizacji, np:

  • Budowanie spersonalizowanych doświadczeń klienta poprzez holistyczne spojrzenie na jego potrzeby
  • Zwiększanie przychodów poprzez pozyskiwanie nowych klientów, pogłębianie relacji i wzrost lojalności
  • Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie efektywności obszaru compliance dzięki funkcjom analitycznym, które zwiększają skuteczność terminowego wykrywania niepożądanych zdarzeń i zachowań
  • Ulepszanie i tworzenie bardziej efektywnych procesów operacyjncyh poprzez usuwanie zbędnych procedur i automatyzację funkcji manualnych

Jak EY może pomóc?

Rozumiemy, że w analityce danych zdefiniowanie właściwego problemu biznesowego jest równie istotne, jeżeli nie ważniejsze, niż złożone modele statystyczne i matematyczne oraz rozwiązania technologiczne. Dzięki szybkiemu prototypowaniu skoncentrowanemu na praktycznym przetestowaniu rozwiązania możemy sprawnie zweryfikować jego potencjał, zwiększyć tempo wdrożenia oraz uzasadnić potrzebę wprowadzanych zmian.

Nasz zespół ds. zaawansowanych rozwiązań analitycznych wykorzystuje procesy i narzędzia zarządzania zmianami (change management), aby pomóc naszym klientom w pełni wykorzystać zalety tego typu narzędzi. Ponadto, angażujemy użytkowników końcowych w całościowy proces wdrażania rozwiązań, zwiększając tym samym ich użyteczności i prawdopodobieństwo dalszego wykorzystywania.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.