Proces IPO - Ocena gotowości spółki na pierwszą ofertę publiczną (IPO)

Udana pierwsza oferta publiczna, czyli proces wejścia na giełdę, wymaga podjęcia intensywnych działań zarówno przed jak i po dacie IPO. Nasze doświadczenie to wiele lat towarzyszenia spółkom w wejściu na giełdę , w tym udział w największych pierwszych ofertach publicznych, które miały miejsce w 2021 i 2020 roku. Możemy pomóc Ci przygotować się na ten wielki dzień i dalsze funkcjonowanie jako spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych.

Powiązane tematy IPO

Jak EY może pomóc

Nasze doświadczenie zdobyte przy procesach IPO i wtórnych ofertach publicznych pokazuje nam, że najważniejszymi czynnikami wspierającymi sukces w tych procesach są:

 • Podejście do IPO jak do procesu transformacji całej organizacji, a nie jak do jednorazowej transakcji
 • Funkcjonowanie i prowadzenie działalności w stylu spółki publicznej co najmniej na rok przed IPO
 • Przewaga nad konkurencją w zakresie kluczowych wskaźników efektywności przed, w trakcie i po zakończeniu procesu IPO

Przyjmując ustrukturyzowane podejście do przygotowania do wejścia na giełdę oraz funkcjonowania po pierwszej ofercie publicznej, możesz zaoszczędzić czas, koszty oraz obniżyć poziom niepewności w spółce. Proces rozpoczyna się strategicznymi rozmowami oraz planowaniem IPO w okresie 12 do 24 miesięcy przed wejściem na giełdę: 


      EY IPO value journey
 • Faza rozmów strategicznych i planowania wejścia na giełdę:

  Okres 12-24 miesięcy przed IPO
  • Ocena stanu przygotowania spółki do pierwszej oferty publicznej oraz analiza rynków pod kątem organizacji debiutu w celu zidentyfikowania rozbieżności i ustalenia wstępnych założeń procesu
  • Plan procesu pierwszej oferty publicznej i działań strategicznych oraz planowanie zasobów
  • Zarządzanie projektowe w procesie pierwszej oferty publicznej
  • Modelowanie biznesowe w celu optymalizacji parametrów kapitału własnego (equity story) i sprawozdawczości w zakresie KPI
  • Wycena wycena akcji spółki w celu przygotowania się do dyskusji z analitykami
  • Usługi mające na celu poprawę systemów prognozowania w zakresie wskazówek dla analityków
  • Utworzenie przejrzystej struktury grupy i wybór emitenta
  • Optymalizacja podatkowa i planowanie na poziomie osobistym, na poziomie udziałowców oraz firmy
  • Opracowanie informatora IPO (IPO fact book), zawierającego dane finansowe i kluczowe informacje dla inwestorów.


 • Faza przygotowań do IPO:

  Okres 6-12 miesięcy przed IPO
  • Wsparcie w zakresie wyboru zewnętrznych doradców IPO
  • Kontrole wewnętrzne, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i zgodnością
  • Konwersja sprawozdawczości wg PAR na międzynarodowe standardy rachunkowości, np. MSSF lub US GAAP
  • Wprowadzenie sprawozdawczości dotyczącej segmentów oraz społecznej i środowiskowej sprawozdawczości biznesu (CSR)
  • Usprawnienie i przyspieszenie procesu zamknięcia ksiąg z wykorzystaniem atrakcyjnych systemów IT w kontekście terminów raportowania spółek publicznych
  • Przygotowanie ujawnień finansowych oraz wsparcie utworzenia wewnętrznej funkcji relacji inwestorskich
  • Usługi wdrażające struktury ładu korporacyjnego

Przygotowując spółkędo IPO należy dokonać zmian w takich obszarach jak:

 • Zmiana organizacyjna
 • Zakres odpowiedzialności liderów i kierowników
 • Przejrzystość spółki
 • Struktura właścicielska oraz kontrola
 • Przywództwo organizacji finansowej
 • Dotrzymywanie obietnic złożonych inwestorom

Przeprowadzając ocenę gotowości spółki do pierwszej oferty publicznej wspieramy firmy w identyfikacji najważniejszych obszarów, które będą musiały ulec zmianom.

Po pierwsze, analizujemy pozycję kapitałową spółki i oceniamy wejście na giełdę jako opcję strategiczną pod kątem pozyskania kapitału. Dokonujemy porównania względnych korzyści podejścia wielotorowego, identyfikujemy argumenty za i przeciw IPO i pomagamy ocenić, jak będzie wyglądało funkcjonowanie firmy jako spółki publicznej.

Ważne jest zrozumienie w jaki sposób funkcjonują rynki IPO. Pokazujemy zatem Państwu dane, które pomogą wybrać najlepszy czas na wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego oraz dostarczamy szczegółowe analizy rynkowe by wesprzeć Państwa w podjęciu decyzji o debiucie na rynku papierów wartościowych.

Dokonujemy również oceny względnych korzyści wejścia na rynek lokalny lub międzynarodowy.

Pomagamy ustalić priorytety w procesie przekształcenia firmy w spółkę publiczną.

 

 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.