Nowe technologie w prawie

Cyfryzacja zmienia relacje między przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi i rządami. Transformacja cyfrowa wymaga od przedsiębiorstw ochrony przed sankcjami regulacyjnymi i ryzykiem utraty reputacji, a także nadążania za szybkim tempem, jakie dyktuje technologia cyfrowa.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Cyfryzacja kształtuje relacje prawne między przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi i rządami. W miarę gromadzenia, przechowywania i wymiany większej liczby danych elektronicznych pojawiają się nie tylko nowe możliwości, ale także nowe ryzyka i obowiązki, w tym prywatność danych i bezpieczeństwo cybernetyczne.

Transformacja cyfrowa wymaga od przedsiębiorstw ochrony przed sankcjami regulacyjnymi i ryzykiem utraty reputacji, a także nadążania za szybkim tempem, jakie dyktuje technologia cyfrowa.

Zespół EY Law może pomóc w identyfikacji obszarów ryzyka cyfrowego i sprostać wyzwaniom prawnym w następujących obszarach:

 • Data & Cyber Law

  Gospodarka cyfrowa opiera się na danych. Naruszenie przepisów może skutkować szkodą dla reputacji i wysokimi grzywnami w obszarach takich jak przetwarzanie w chmurze, "internet of things", media społecznościowe i analiza dużych zbiorów danych.

  Odpowiednie praktyki dotyczące prywatności są istotnym elementem ładu korporacyjnego. Obawa o negatywny rozgłos jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wysiłki organizacji mające na celu ułatwienie przestrzegania zasad ochrony danych.

  Nasza globalna sieć specjalistów z zakresu bezpieczeństwa IT, obejmująca ponad 80 jurysdykcji, daje nam możliwość rozwiązania problemów związanych z ochroną danych i cyberbezpieczeństwem na całym świecie. Dla naszych klientów oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie "big data"
  • Analizę stopnia gotowości do spełnienia wymogów prawnych z nowego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych
  • Doradztwo w kontekście ochrony prywatności 
  • Sprawdzanie zgodności z prawem w zakresie korzystania z mediów społecznościowych
  • Zarządzanie naruszeniami bezpieczeństwa cybernetycznego
  • Doradztwo w zakresie polityki bezpieczeństwa i wdrożenia danych
  • Kompleksowe wsparcie spółek technologicznych w zakresie prywatności
  • Przeprowadzanie audytów legalności oprogramowania
  • Sprawdzenie ochrony danych w aplikacjach mobilnych
  • Doradztwo w zakresie międzynarodowego przesyłania danych
 • Prawo cyfrowej własności intelektualnej (IP)

  Wartości niematerialne, takie jak własność intelektualna, dane, marki i technologie, mają coraz większe znaczenie strategiczne dla przedsiębiorstw. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał, firmy muszą dostrzec różnice w regulacjach w różnych środowiskach operacyjnych. Międzynarodowe problemy własności intelektualnej i technologii obejmują:

  • Nowe prawa własności intelektualnej wynikające z transformacji cyfrowych
  • Własność intelektualna jako podstawowy zasób cyfrowych modeli biznesowych
  • Należyta staranność w zakresie finansowania aktywów zabezpieczonych własnością intelektualną i zabezpieczeń w stosunku do aktywów własności intelektualnej
  • Ochrona tajemnic handlowych i know-how
  • Wyzwania IP w druku 3D
  • Aspekty podatkowe przy przyznawaniu praw własności intelektualnej
  • Dokumentacja dotycząca licencji, joint venture i współpracy
  • Finansowanie aktywów zabezpieczone własnością intelektualną i zabezpieczenia dotyczące aktywów własności intelektualnej, w tym umowy dotyczące monetyzacji
  • Należyta staranność i weryfikacja własności intelektualnej
 • Cyfrowe prawo regulacyjne

  Przepisy dotyczące taksówek, hoteli i usług finansowych są przykładami, w których nowe modele biznesowe dotyczące gospodarki cyfrowej kolidują z przepisami. Cyfryzacja często powoduje, że praca ludzka staje się zbędna, a to wywołuje nowe dyskusje z zakresu prawa pracy.

  Zespół EY Law może pomóc klientom zidentyfikować obszary ryzyka i sprostać wyzwaniom związanym z transformacją, obejmując prawne aspekty regulacji w zakresie transformacji cyfrowej, zarówno ogólnej, jak i specyficznej dla danego sektora, w następujących obszarach:

  • Usługi finansowe
  • Przepisy dotyczące zatrudnienia
  • Obowiązki dotyczące lokalizacji
  • Farmacja i opieka zdrowotna
 • Prawo e-commerce

  Zdolność technologi cyfrowej do przekraczania granic stanowi o jej atrakcyjności. Jednak przepisy są ugruntowane w świecie, który jest określony granicami, a w ich obrębie ciągle zmieniają się przepisy dotyczące prywatności danych, handlu, transakcji, własności intelektualnej, kryptowalut i innych.

  Działając na platformach e-commerce, organizacja musi potwierdzić, że są one zgodne nie tylko z przepisami i regulacjami dotyczącymi handlu elektronicznego, ale także chronią dane klientów. Zintegrowane usługi prawne i podatkowe EY są szczególnie ważne, ponieważ podatkowe i prawne aspekty działalności internetowej są ze sobą powiązane i mogą pomóc klientom w:

  • Uwzględnij przepisy dotyczące ochrony konsumentów i konkurencji w miarę rozwoju i ewolucji możliwości handlu elektronicznego
  • Zbuduj ramy prawne działalności e-commerce, przygotowując umowy prawne do wykorzystania online
  • Odpowiednio chroń cyfrową własność intelektualną
  • Ułatwienie przestrzegania globalnych wymagań w zakresie prywatności danych w cyfrowym biznesie
  • Doradztwo przy zawieraniu umów przez Internet, w tym przygotowanie warunków użytkowania i korzystania z podpisów cyfrowych
  • Pomoc przy umowach umownych wymaganych do uruchomienia cyfrowych siedzib klienta - w tym licencjach na oprogramowanie, umowach na projektowanie stron internetowych i umowach R&D.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.