2 min. czytania 13 kwi 2021
Zrównoważony ład korporacyjny pod lupą UE

Zrównoważony ład korporacyjny pod lupą UE

Autor Magdalena Hilgner

EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior Associate, Radca prawny

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i Zielonym Ładem UE.

2 min. czytania 13 kwi 2021
Powiązane tematy Doradztwo prawne

W ramach szeroko rozumianej agendy programu zrównoważonego rozwoju, Unia Europejska podejmuje obecnie działania mające na celu włączenie kwestii Environmental and Social Governance (ESG) w struktury ładu korporacyjnego spółek.

Konsultacje Komisji Europejskiej (KE) w tym zakresie, trwające od 26 października 2020 r. do 8 lutego 2021 r. wywołały gorącą debatę, ale głównie wśród naukowców zajmujących się teorią prawa spółek. Niewiele uwagi poświęcono kwestii praktycznego wpływu na sposób, w jaki firmy prowadzą działalność i budują strategie. A w tym zakresie wiele zasad może ulec zmianie. W oficjalnych konsultacjach wzięło udział 141 podmiotów, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych i uniwersytetów. Nie wzięła w nich udziału żadna organizacja z Polski.

Kij czy marchewka - Jak zmobilizować spółki do inwestycji w zrównoważony rozwój?

Konsultacje KE oprócz ogólnych zagadnień, takich jak celowość wprowadzania przepisów w tym przedmiocie oraz ewentualny obszar ich oddziaływania, skupiły się na kilku aspektach uderzających bezpośrednio w funkcjonowanie spółek, takich jak:

         I.            konieczność uwzględniania w procesie decyzyjnym kwestii związanych z oddziaływaniem inwestycji na środowisko naturalne, prawa człowieka i zmianę klimatu, obok interesów finansowych wspólników i akcjonariuszy. Komisja sugeruje także rozszerzenie pojęcia starannego działania w interesie spółki;

       II.            prawne zobowiązanie organów zarządzających spółek do ustanawiania procedur i mierzalnych celów zapewniających identyfikację i uniknięcie zagrożeń dla środowiska, klimatu i praw człowieka;

     III.            powiązania wynagrodzenia członków organów zarządzających z wypełnianiem przez spółkę założonych celów środowiskowych;

    IV.            możliwości udziału stron trzecich (organizacji pozarządowych, przedstawicieli pracowników) w definiowaniu, w jaki sposób dobra różnych interesariuszy i zrównoważony rozwój są uwzględniane w strategii firmy;

      V.            udziału stron trzecich (pracowników, organizacji pozarządowych) w egzekwowaniu obowiązku dochowania należytej staranności przez organy zarządzające.

W dyskusji nad powyższymi zagadnieniami wyodrębniły się dwa obozy: część z komentujących zwraca uwagę, że organy regulacyjne nie mają pełnej wiedzy na temat działalności przedsiębiorstw, przez co nie powinny decydować o sposobie transformacji biznesowej. Ponadto, w ich ocenie, zadaniem zarządu nie jest korygowanie niedoskonałości rynku i internalizacja efektów zewnętrznych. Taka jest rola rządu, organów regulacyjnych i decydentów.

Przedstawiciele drugiego frontu wierzą, że bez obwarowanych sankcjami nakazów zawartych w przepisach prawa, spółki nie zrezygnują z  podejmowania decyzji zorientowanych na krótkoterminowe zyski.

Kogo interesuje zrównoważony rozwój?

Wbrew obawom KE, wiele spółek ma świadomość nieuchronności nadchodzącej zielonej transformacji. Coraz częściej słyszymy o ogłoszeniu celów ograniczania śladu węglowego lub jego całkowitej eliminacji. Część z przedsiębiorstw na bieżąco informuje o statusie wypełniania przez nie „zielonych zobowiązań” oraz strategiach inwestycyjnych nastawionych na neutralność klimatyczną. Duża część z deklaracji pozostaje jednak bez echa, nasilając występowanie zjawiska tzw. „greenwahsingu”.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wprowadzania rozwiązań związanych ze zrównoważonym ładem korporacyjnym w Państwa przedsiębiorstwie, serdecznie zachęcamy do kontaktu z ekspertami EY Law.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Choć wiele spółek ma świadomość nieuchronności nadchodzącej zielonej transformacji, zjawisko "greenwashingu" pozostaje istotnym problemem.  Stąd inicjatywa UE w ramach szeroko rozumianej agendy programu zrównoważonego rozwoju, która ma na celu włączenie kwestii ESG w struktury ładu korporacyjnego spółek.

Informacje

Autor Magdalena Hilgner

EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior Associate, Radca prawny

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i Zielonym Ładem UE.

Powiązane tematy Doradztwo prawne

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.