Program wydarzenia:

9:00 Rejestracja
9:30 Otwarcie spotkania
9:50 Rozwiązania oszczędnościowe i dotacyjne – najlepsze praktyki rynkowe
10:40 Warsztaty: case studies – wady i zalety poszczególnych rozwiązań
11:25 Przerwa kawowa
11:40 Warsztaty: case studies – podsumowanie / Q&A
12:10 Bezpieczeństwo we wdrażaniu rozwiązań oszczędnościowych
12:25 Podsumowanie spotkania i zakończenie