16:30

Rejestracja i kawa
17:00 Powitanie oraz otwarcie sesji
17:05

Procesy restrukturyzacji w Polsce - Komentarz rynkowy i prawny 

Anna Markowska, Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Klientów Korporacyjnych, mBank
Magdalena Kasiarz, Partner, EY Polska

17:25

Kluczowe wyzwania w zakresie udzielania finansowania i restrukturyzacji -

Panel dyskusyjny z przedstawicielami banków oraz prawnikami zaangażowanymi w procesy strukturyzacji finansowania i restrukturyzacji 

Anna Markowska, Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Klientów Korporacyjnych, mBank
Tomasz Trocki, Partner kierujący Praktyką Restrukturyzacji Konsensualnych, Dentons
Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów, PKO BP 
Karsten Hampel, Executive Director, HPS Investment Partners
Ben Trask, Partner, EY-Parthenon, Lider Doradztwa Restrukturyzacyjnego w Regionie CESA

Moderacja:
Ewa Mochocka, Partner, EY Polska

18:00

Praktyczne podejście do procesu restrukturyzacyjnego - Studium przypadku 

Janusz Sękowski, Partner, EY-Parthenon
Jacek Byrt, Partner, EY-Parthenon

18:15

Jak przedstawiciele banków w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej postrzegają aktywność na rynku restrukturyzacji w najbliższych miesiącach? - Wyniki ankiety Restructuring Pulse

David Koudela, EY-Parthenon Turnaround & Restructuring Strategy Director, EY CESA Strategy & Transactions Leader for Advanced Manufacturing & Mobility 
Wojciech Sosnowski, EY Senior Manager, EY-Parthenon

18:25

Zamknięcie sesji

18:30 Poczęstunek / Networking