EY - Adam Malarski
Właściwe reakcje na nowe potrzeby konsumentów – jak nigdy dotąd – determinują przyszłość biznesu.

Adam Malarski

EY Polska, Starszy Menedżer, Consulting Zarządzanie Efektywnością – Strategia

Ekspert w dziedzinie formułowania strategii i wdrażania transformacji biznesowej z ponad 10 letnim doświadczeniem zdobytym w doradztwie i biznesie. Prywatnie pasjonat podróży.

Adam jest Starszym Menedżerem w Grupie Zarządzania Efektywnością w obszarze Strategii, w Dziale Consulting EY.

Adam posiada ponad 10 letnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii go-to-market na rynkach B2B i B2C. Specjalizuje się w projektach dotyczących reorganizacji i optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w tym m.in. w ocenie efektywności zarządzania i organizacji, analizach przebiegu i optymalizacji procesów biznesowych. Brał udział w projektach dot. zarządzania efektywnością i optymalizacją kosztową.

Dodatkowo Adam zdobywał również doświadczenie w biznesie w międzynarodowych organizacjach FMCG. Pracował na stanowiskach Dyrektora sprzedaży kanału tradycyjnego, gdzie zarządzał ponad 100 osobowym zespołem i był odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów i zarządzanie polityką cenową oraz Kierownika ds. raportowania i analiz gdzie m.in. przygotowywał rekomendacje dotyczące inżynierii tras dla ponad 300 przedstawicieli, czy analizy na temat skuteczności akcji promocyjnych.

Adam ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego i posiada Certyfikat Prince2 Practitioner 

Jak Adam wciela w życie misję EY: “building a better working world”? 

Zwykle pracuję z Klientami z sektora Handlu i Produktów Konsumenckich. W obecnych czasach, przy coraz większej dostępności nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyzwaniem dla nich staje się znalezienie stabilnej ścieżki wzrostu zarówno przychodów jak marż.

Trudna do przewidzenia przyszłość powoduje u naszych Klientów niemoc w określeniu nawet średnioterminowej wizji biznesu czy strategii jak tę wizję przełożyć na operacje biznesowe generujące wzrosty. Z drugiej strony rosnąca presja kosztowa (wynagrodzenia, energia, materiały, itp.) powoduje ciągłe oczekiwania w kierunku restrukturyzacji i optymalizacji procesów. Wreszcie niejednokrotnie ogłoszona transformacja u naszych Klientów nie przynosi zakładanych wcześniej rezultatów powodując niecierpliwość Zarządów. 

Te i inne wyzwania pomagamy rozwiązać problemy związane z formułowaniem strategii i tłumaczeniem ich na model biznesowy i operacyjny dostosowany do naszych Klientów. Dodatkowo dzięki pracy ramię w ramię z naszymi Klientami dzielimy się wiedzą tak by nasze prace miały rzeczywiste przełożenie na biznes. 

Kontakt