EY - Aleksander

Aleksander Brzozowski

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Menedżer

Aleksander jest Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Biuro Warszawa, PL

Współpracę z EY rozpoczął w 2014 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w zakresie prawa podatkowego oraz doradztwa prawnego w zakresie nieruchomości w czołowych międzynarodowych kancelariach prawnych. Aleksander posiada bogate doświadczenie we wszystkich formach wsparcia klientów w trakcie sporów z władzami podatkowymi. Poza wspieraniem klientów w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych i kontrolnych, jak również postępowaniach sądowo-administracyjnych, zaangażowany jest w prowadzenie spraw podatkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Aleksander uczestniczył ponadto w szeregu przeglądów podatkowych i postępowań w zakresie podatku od nieruchomości. Doradza również klientom w zakresie ich bieżących wątpliwości podatkowych. Aleksander jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kontakt