EY - Arkadiusz
Audyt to nie tylko słuchanie, ale również ciągłe dążenie do poprawy jakości sprawozdawczości finansowej, tak, by budować zaufanie na rynkach finansowych”

Arkadiusz Krasowski

EY Polska Audyt Partner

W życiu prywatnym: ojciec oraz entuzjasta biegania, narciarstwa oraz sportów wodnych. Stale nastawiony na nowe wyzwania i możliwości rozwoju zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

Arkadiusz jest doświadczonym audytorem sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF oraz lokalnymi standardami rachunkowości.

Arkadiusz był zaangażowany w szereg projektów due diligence, prace prywatyzacyjne, oferty publiczne oraz inne prace doradcze dla instytucji finansowych, w tym doradztwo m.in. przy konwersjach standardów rachunkowości, optymalizacji procesów biznesowych, wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem oraz sprzedażach wierzytelności zagrożonych (NPL). Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (Bankowość i Finanse) oraz Harvard Business School (General Management Program). Biegły rewident.

Posiada uprawnienia Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) oraz Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

Jak Arkadiusz wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Działając w interdyscyplinarnym Zespole pomagamy naszym klientom w dostarczaniu wysokiej jakości sprawozdawczości finansowej na potrzeby inwestorów, nadzorców oraz innych interesariuszy, mającej na celu wsparcie rozwoju rynków finansowych oraz budowanie zaufania na rynku kapitałowym.

Wspieram Programy mentoringowe prowadzone przez Fundację Liderek Biznesu oraz Harvard Club of Poland jako mentor. Aktywnie uczestniczę w Kapitule Programu Droga na Harvard oraz angażuję się w liczne inicjatywy społeczne.

Kontakt