EY - Bartosz

Bartosz Głowinkowski

EY Polska, Konsultant Financial Risk & Analytics

Konsultant. GARP Financial Risk Manager. Quant Developer. Ekspert w zarządzaniu ryzykiem rynkowym oraz w rozwoju i implementacji narzędzi IT.

Biuro Warszawa, PL

Bartosz wspiera klientów z sektora finansowego w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym. W EY od 2017 roku. Specjalizuje się w wycenie instrumentów pochodnych, walidacji modeli oraz w rozwoju narzędzi IT.

Doświadczenie zdobywał jako analityk w działach ryzyka i tradingu w branży gazowej, jak również w środowisku Fintech jako Quant Developer.

Ukończył Matematykę na UW i Ekonometrię na SGH.

Kontakt