EY - Dominik

Dominik Łogin

EY Polska, Doświadczony Menedżer, Financial Risk & Analytics

Doświadczony menedżer z wieloletnim doświadczeniem na międzynarodowych rynkach finansowych, specjalizujący się w obszarze wyceny instrumentów finansowych, zarządzania aktywami oraz ryzyka rynkowego.

Biuro Warszawa, PL

Dominik wspiera klientów z sektora bankowego oraz asset management w obszarze wyceny instrumentów, strategii inwestycyjnych i hedgingowych oraz zarządzania ryzykiem rynkowym i kredytowym kontrahenta. Dominik ma również doświadczenie w problematyce ALM, optymalizacji kapitałowej oraz wdrażaniu narzędzi IT dla obszarów finansów, skarbu czy ryzyka.

Kontakt