EY Global

Multidyscyplinarna organizacja świadcząca profesjonalne usługi doradcze i audytorskie

EY jest globalną, multidyscyplinarną organizacją usług profesjonalnych, kierującą się celem: building a better working world - dla naszych klientów, ludzi i społeczności. Wierzymy, że lepiej funkcjonujący biznes to lepiej funkcjonująca rzeczywistość wokół nas.

Jak EY wciela życie misję "building a better working world"

Nasz wpływ nie ogranicza się tylko do klientów, z którymi współpracują zespoły - Audytu, Doradztwa Biznesowego, Doradztwa Podatkowego i Prawnego oraz Doradztwa Transakcyjnego. Budujemy również lepszy świat pracy dla wszystkich zainteresowanych stron poprzez publikowanie artykułów, badań i opinii na temat kwestii, które mają największe znaczenie dla firm, przedsiębiorców, inwestorów, rządów i organów regulacyjnych. W ten sposób możemy pomóc w wykorzystaniu szans, jakie zmiana daje w tworzeniu lepszych strategii i napędzaniu wzrostu gospodarczego.

Kontakt