Jakub Ostrowski

Jakub Ostrowski

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w analizie podatku od nieruchomości oraz prowadzeniu postępowań związanych z odzyskiwaniem nadpłaty.

Biuro Warszawa, PL

Jakub posiada ponad 5-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, ze szczególnym naciskiem na analizę podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz prowadzenie postępowań związanych z odzyskaniem nadpłaty. Brał udział oraz prowadził samodzielnie analizy dla największych Spółek w Polsce z wielu branż, m.in. automotive, energetycznych, komunalnych czy produkcyjnych.

Od 5 lat doradza podatnikom jak nie zawyżać daniny należnej lokalnym urzędom podatkowym, poprzez weryfikację kwalifikacji obiektów budowlanych, analizę możliwości zastosowania zwolnień podatkowych czy badanie poprawności ustalania podstawy opodatkowania.

Jego doświadczenie obejmuje także wsparcie klientów w zakresie uzyskiwania oszczędności w obszarze kosztów niestrategicznych, m.in. wpłat na PFRON, składki wypadkowej, akcyzy czy opłaty mocowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku prawo.

Kontakt