EY - Jarosław
Zapewniamy coś więcej niż tylko działania technologiczne związane z projektem. Pomagamy naszym Klientem osiągać długofalowe, pozytywne rezultaty ich cyfrowych przemian, od strategii po realizację.

Jarosław Panasiuk

EY Polska, Consulting, Associate Partner, Lider Działu Doradztwa Informatycznego EY

Autor strategii IT oraz lider ich realizacji. Doradca w dziedzinie poprawy jakości i efektywności systemów informatycznych

Jaroslaw kieruje zespołem Consultingu ds. IT. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe, obejmujące duże transformacje biznesowe oraz IT, mające na celu wzrost efektywności oraz przystosowanie firm do ekonomii cyfrowej. Doświadczony zarówno w obszarze dużej skali Rozwoju jak i Operacji IT. Realizował szereg projektów dotyczących modeli waterfall oraz agile. Jest ekspertem w dziedzinie optymalizacji współpracy z dostawcami IT.

Przed dołączeniem do EY, pracował na kierowniczych stanowiskach w wiodących firmach z branży telekomunikacyjnej. Posiada dyplom Executive MBA, University of Minnesota, Carlson School of Management i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej.

Jak Jarosław wciela w życie misję EY: “building a better working world”

"Kierując zespołem doświadczonych doradców w dziedzinie IT, wspólnie prowadzimy na rzecz Klientów projekty transformacji technologicznej modeli operacyjnych: procesów, zasobów, organizacji, narzędzi i produktów. Dzięki temu Klienci osiągają maksymalizację zwrotów z inwestycji w obszarze IT przy jednoczesnym skróceniu czasu wdrożenia. Przyświeca nam główny cel: wykorzystać technologie informatyczne jako katalizator w celu stymulacji rozwoju organizacji oraz wewnętrznej współpracy w ramach grupy kapitałowej”