EY - Arkadiusz

Karol Chyliński

EY Polska, Kancelaria EY Law, Radca prawny, Senior Associate

Radca prawny specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy

Biuro Warszawa, PL

Doradza we właściwym ustrukturyzowaniu zatrudnienia oraz wynagradzania, w tym w odniesieniu do członków zarządu i innych kluczowych osób u pracodawców.

Wspiera polskich oraz zagranicznych klientów również w kwestiach dotyczących m.in. przejścia zakładu pracy, delegowania pracowników, rozliczania czasu pracy, przeprowadzania procedury zwolnień grupowych oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych pracodawców, w tym regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak również innych wewnętrznych polityk i procedur przyjmowanych przez pracodawców, w tym regulaminów premiowania i systemów wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz w sektorze finansowym.

Autor publikacji dotyczących m.in. delegowania pracowników, licznych wpisów na blogu EY oraz wystąpień eksperckich odnoszących się do digitalizacji dokumentacji pracowniczej i możliwości wsparcia pracodawców w związku z najnowszymi regulacjami antykryzysowymi.  

Kontakt