Nigel Tabaee

Nigel Tabaee

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Senior Manager

Ekspert e-Discovery i informatyki śledczej wspierający w zarządzaniu i odpowiadaniu na zagrożenia prawne oraz regulacyjne. Z proaktywnym i strategicznym podejściem do analityki i AI.

Biuro Warszawa, PL

Nigel Tabaee jest Doświadczonym Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Polsce.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, wsparciu klientów w odpowiadaniu na zapotrzebowania dotyczące zebrania danych i informacji wynikających z dochodzeń wewnętrznych, fuzji i przejęć , postępowań sądowych i zapytań regulacyjnych.

Nigel jest absolwentem Uniwersytetu w Houston na kierunku Business Administration w zakresie zarządzania systemami informatycznymi oraz w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.

Posiada następujące certyfikaty: Certified Litigation Support Professional (CLSP), Certified Relativity Reviewer, Faculty Excellence Certified Facilitator, Harvard Leadership Essentials oraz Harvard Management Essentials

Kontakt