EY - Patrycja Sałagan

Dr inż. Patrycja Sałagan

EY Polska, Kancelaria EY Law, Environment Manager

Specjalizuje się w takich obszarach jak ochrona środowiska, z uwzględnieniem gospodarki odpadami, opakowaniami i wodno-ściekowej oraz doradztwie regulacyjnym i realizacji projektów inwestycyjnych.

Biuro Warszawa, PL

Patrycja specjalizuje się zagadnieniach dot. aspektów regulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki opakowań i gospodarki odpadami, także w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto zajmuje się zagadnieniami procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych i prawnych. Wspiera największe firmy z sektora energochłonnego, w tym branży stalowej, cementowej, chemicznej, jak również podmioty gospodarującego odpadami, wprowadzające produkty w opakowaniach czy podmioty z sektora lotniczego. Doświadczenie zdobyła również przy realizacji projektów biznesowych, jak i pełniąc funkcje zarządcze w organach administracji rządowej.

Jest absolwentką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie ukończyła kierunek ochrona środowiska oraz obroniła pracę doktorską dotyczącą wytwarzaniu energii z biogazu.

Kontakt