EY - Radoslaw
Efektywne zarządzanie kapitałem pracującym ma istotne znaczenie z perspektywy utrzymania płynności finansowej oraz podtrzymania operacji biznesowych organizacji.

Radosław Jankie

EY Polska, Business Consulting, Associate Partner, Finance Transformation & Working Capital Leader

Ponad 15 lat doświadczenia w obszarze usług doradczych w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i procesowych, głównie w obszarze finansów i księgowości.

Radek jest liderem obszaru optymalizacji kapitału obrotowego (Working Capital) w EY Polska, wspierającej klientów EY w ramach projektów związanych z poprawą efektywności zarządzania kapitałem obrotowym dla obszarów Order to Cash, Purchase to Pay oraz Inventory Management. Radek jest również odpowiedzialny za realizację projektów w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i procesowych, głównie w obszarach Finansowo-Księgowych, HR, IT, a także zarządzania administracją, w tym rozwiązań takich jak Centra Usług Wspólnych. Radek posiada ponad 15 lat doświadczenia w pracy z globalnymi organizacjami w różnych częściach świata, a jego specjalnością jest optymalizacja i centralizacja funkcji wsparcia. Radek studiował Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także warszawską Akademię Wychowania Fizycznego.

Jak Radosław wciela w życie misję EY: “building a better working world”? 

Wspieram klientów EY w procesie optymalizacji kapitału pracującego (Working Capital), co w czasach zwiększającej się konkurencyjności przedsiębiorstw, a także szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego pozwala na lepsze planowanie długoterminowych przedsięwzięć i inwestycji, a także daje znaczącą przewagę konkurencyjną. Z kolei wdrażane przez mój Zespół Finance Transformation scentralizowane modele SSC / GBS pozwalają na wzrost jakości i efektywności usług back – office przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztu. 

Kontakt