EY - Renata

Renata Miązek

Menedżer, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych, Dziale Doradztwa Podatkowego

Renata jest Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Renata jest Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY od 2010 r. jest wpisana na listę radców prawnych prowadzaną przez OIRP w Warszawie (numer wpisu WA-6954), a także posiada tytuł doradcy podatkowego (numer wpisu 12344). Uzyskała również tytuł L.LM in Tax Law na Queen Mary University of London, w Wielkiej Brytanii. Jest autorką pracy: „Towards Automatic Exchange of Tax Information. Recent Development in the European Union”. Renata posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów z sektora finansowego, zdobyte podczas realizacji projektów podatkowych w ramach wewnętrznego Departamentu Podatkowego wiodącego banku w Polsce. Uczestniczyła w wielu projektach dotyczących wszechstronnego opodatkowania działalności instytucji finansowej w kontekście CIT, VAT, PIT oraz PCC. W szczególności była zaangażowana w opracowanie procesów poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od inwestycji zagranicznych funduszy inwestycyjnych w Polsce, a następnie w postępowania mające na celu odzyskanie  podatku pobranego „u źródła”. W Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych, Renata koncentruje się na wsparciu Klientów w trakcie postępowań podatkowych kontroli celno-skarbowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych przed WSA i NSA w sprawach dotyczących podatków dochodowych (w tym pobieranych przez płatników), podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, również w aspekcie zgodności prawa krajowego z prawem podatkowym UE.

Kontakt