ey-szymon-luczkow

Szymon Łuczków

EY Polska, European Actuarial Services, Senior Manager

Aktuariusz z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej oraz doradztwie biznesowym. Specjalizuje się w raportowaniu aktuarialnym, zarządzaniu ryzykiem finansowym i wyceną rynkową.

Biuro Warszawa, PL

Szymon ma ponad 15 lat doświadczenia w obszarze aktuariatu w sektorze ubezpieczeniowym. Poza tytułem magistra posiada licencję aktuarialną.

Od 2020 r. w EY w European Actuarial Services zajmuje się głównie obszarami ubezpieczeń na życie: Audyty, IFRS 17, Actuarial DD oraz usługami doradczymi.

Contact us