5 min. czytania 3 lis 2021
sprawdzanie zapasów szpul wielokolorowych fabryka włókien światłowodowych

Nowe możliwości funduszy PE w obszarze infrastruktury

Autorzy
Andres Saenz

EY Global Private Equity Leader

Trusted advisor to leading private equity professionals and their portfolio companies. Ardent student of consumer behavior. Marathoner. Family man.

Connie Cassidy

EY Americas Infrastructure – Private Equity Leader

As EY Americas Infrastructure – Private Equity Leader, Connie works with several of the largest private capital and corporate EY clients on transformative acquisitions and divestitures.

Kontakt lokalny

EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury oraz ESG Due Diligence, Partner

Połączenie wiedzy branżowej i finansowej – pasjonat infrastruktury – zawodowo i prywatnie. Mąż i ojciec, krwiodawca.

5 min. czytania 3 lis 2021
Powiązane tematy Transakcje Infrastruktura

Pokaż załączniki

Interpretacje podatkowe dotyczące funduszy REIT dają funduszom PE działającym w obszarze infrastruktury alternatywne narzędzie do inwestowania w rurociągi i światłowody

Fundusze infrastrukturalne były w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych zajęć fundraisingowych PE. Łącznie firmy private equity zebrały w ciągu ostatnich pięciu lat ponad 388 mld USD na inwestycje w infrastrukturę, jak wynika z analizy danych Preqin z roku EY. Obecnie firmy private equity mają do dyspozycji ponad 217 mld USD w suchym proszku na finansowanie nowych transakcji. Fundusze Infra zebrały 100 mld USD w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co stanowi wzrost o 24% do 81 mld USD, które zostały zebrane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jednak bariery strukturalne, takie jak odmienne ramy prawne w poszczególnych jurysdykcjach, czas potrzebny na przeprowadzenie procesu wyłonienia inwestora w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz nasilona konkurencja o ograniczoną liczbę atrakcyjnych projektów utrudniają branży skuteczne wykorzystanie kapitału. W pierwszej połowie 2019 r. firmy PE poinformowały o transakcjach infrastrukturalnych o wartości 212 mld USD, co oznacza spadek o 7% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym, a tym samym wynik najniższy od roku 2015.

Trwa sprawne pozyskiwanie środków finansowych – i trudności w ich wykorzystywaniu

Dwie nowe interpretacje podatkowe IRS (Federalnego Urzędu Podatkowego) uzyskane przez zespoły EY dla różnych klientów mogą ułatwić funduszom PE inwestowanie w niektóre rodzaje infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej, czyli dwa obszary budzące największe zainteresowanie inwestorów private equity. Interpretacje te torują funduszom typu Real Estate Investment Trust (REIT) drogę do nabycia i zarządzania w określonych przypadkach rurociągów, baz paliw płynnych oraz linii światłowodowych.

Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna należą do najbardziej pożądanych kategorii inwestycji z punktu widzenia funduszów PE, które chcą zyskać na wzroście produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego w USA, a także błyskawicznie rosnącego zapotrzebowania na przepustowość sieci cyfrowych i nadejścia bezprzewodowych sieci 5G - podstawy dla rozwoju Internetu rzeczy (IoT), pojazdów autonomicznych i podobnych technologii.

Od 2015 r. fundusze przeprowadziły 777 transakcji dotyczących aktywów związanych z magazynowaniem energii i rurociągami, których łączna wartość wyniosła blisko 150 mld USD. W tym samym czasie zrealizowano także 306 transakcji dotyczących różnych typów infrastruktury telekomunikacyjnej i bezprzewodowej o łącznej wartości ponad 110 mld USD.

Transakcje PE w sektorze energetycznym

777

transakcji dotyczących aktywów związanych z magazynowaniem energii i rurociągami przeprowadzono od 2015 r.

Interpretacje podatkowe stwarzają inwestorom PE korzystne warunki do inwestowania w tę kategorię aktywów, gdyż fundusze REIT z reguły nie płacą w USA podatku dochodowego od osób prawnych. Struktura REIT zapewnia potencjalną dodatkową wartość inwestorom PE, którzy chcą nabyć te popularne aktywa jako pojedyncze inwestycje cel lub w ramach strategii roll-up (polegającej na nabyciu mniejszych aktywów i łączeniu ich w większą grupę).

Struktura REIT zapewnia potencjalną dodatkową wartość inwestorom PE, którzy chcą nabyć te popularne aktywa jako pojedyncze inwestycje lub w ramach strategii roll-up (polegającej na nabyciu mniejszych aktywów i łączeniu ich w większą grupę).
Connie Cassidy
Lider EY ds. private equity w obszarze infrastruktury w Ameryce Pn. i Pd.

Czym jest czynsz z nieruchomości?

Wydane interpretacje podatkowe obracają się wokół kwestii co stanowi „czynsz z nieruchomości”. Dany wehikuł inwestycyjny może zostać zakwalifikowany jako REIT, jeżeli zasadniczo wszystkie jego przychody pochodzą z czynszu z nieruchomości.

Test ten jest prosty do przeprowadzenia w przypadku nieruchomości takich jak mieszkanie czy budynek biurowy. Wówczas czynsz w określonej kwocie płacony jest za wyłączne prawo do korzystania z określonej powierzchni przez określony czas.

Jak tłumaczy autor wniosków o interpretację, a zarazem dyrektor Grupy ds. Transakcji Passthrough EY w Ameryce Pn. i Pd. David Miller, w przypadku bazy paliw płynnych lub rurociągu kwestia nieco bardziej się komplikuje. W takich przypadkach użytkownik płaci za pojemność i może nie wiedzieć, w którym zbiorniku składowany jest jego surowiec. Dodatkowo surowiec ten może być wymieszany z surowcem innego użytkownika. Ponadto opłaty mogą opierać się na stałych stawkach bądź na wykorzystaniu przepustowości lub na kombinacji obu tych elementów.

Pokaż załączniki

W uzyskanej przez EY dla klienta, funduszu REIT, interpretacji z lutego 2019 r. IRS uznał, że kwoty otrzymywane przez REIT od użytkownika stanowią czynsz z nieruchomości niezależnie od opisanych powyżej różnic w stosunku do mieszkań lub budynków biurowych.

EY uzyskał też oddzielną interpretację dotyczącą tego, czy płatności otrzymywane przez REIT za korzystanie z pewnych linii światłowodowych mogą być kwalifikowane jako czynsz z nieruchomości. Podobnie jak w przypadku rurociągu, kabel światłowodowy może być wykorzystywany przez wielu użytkowników jednocześnie. W interpretacji stwierdza się, że płatności otrzymywane przez REIT za przepustowość zarezerwowaną dla użytkownika w odniesieniu do możliwego do zidentyfikowania przewodu (w tym dzierżawy pewnego zakresu pasma transmisyjnego) mogą być kwalifikowane jako czynsz z nieruchomości.

Uprzywilejowane podatkowo inwestycje w infrastrukturę

Miller sugeruje też, że interpretacje te mogą ostatecznie uczynić fundusze REIT bardziej powszechnym narzędziem inwestowania w niektóre rodzaje infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej.

W perspektywie długookresowej inwestycje w aktywa, które mogą być nabywane i zarządzane w ramach REIT, są zazwyczaj realizowane w REIT.
David Miller
dyrektor Grupy ds. Transakcji Passthrough EY w Ameryce Pn. i Pd.

Dla inwestorów PE interpretacje te stanowią pożądaną zmianę. Fundusze REIT są popularnym narzędziem na rynkach kapitałowych i często uzyskują na rynku wysoką wycenę. Zdaniem Lidera EY ds. podatków w obszarze infrastruktury w Ameryce Pn. i Pd. Michaela Doolana, wielu globalnych inwestorów w fundusze PE, w tym światowe fundusze emerytalne i fundusze państwowe, może zyskać przywileje podatkowe w odniesieniu do wypłat otrzymywanych z REIT oraz zysków ze sprzedaży udziałów w REIT.

Dla inwestorów PE interpretacje te stanowią pożądaną zmianę. Fundusze REIT są popularnym narzędziem na rynkach kapitałowych i często uzyskują na rynku wysoką wycenę.
Michael Doolan
Lider EY ds. podatków w obszarze infrastruktury w Ameryce Pn. i Pd.

To, czy fundusz REIT jest odpowiednim narzędziem w odniesieniu do danych aktywów, zależy od charakteru tych aktywów, rodzaju płatności otrzymywanych za ich użytkowanie oraz, w niektórych przypadkach, od kwestii regulacyjnych. Jednak w sprzyjających okolicznościach REIT jest dla funduszy private equity atrakcyjną alternatywą wobec innych efektywnych podatkowo wehikułów inwestycyjnych rozwiązań.

W tym kontekście zespoły EY spodziewają się, że fundusze REIT staną się właścicielami aktywów infrastrukturalnych w obszarze składowania oraz dystrybucji ropy i gazu, a także telekomunikacji zarówno na rynkach prywatnych, jak i giełdowych.

Podsumowanie

W następstwie dwóch niedawnych interpretacji IRS, które pozwoliły funduszom REIT na posiadanie pewnych rodzajów aktywów energetycznych i telekomunikacyjnych, fundusze infrastrukturalne zyskały potencjalnie nowe możliwości inwestowania posiadanych miliardów dolarów.

Informacje

Autorzy
Andres Saenz

EY Global Private Equity Leader

Trusted advisor to leading private equity professionals and their portfolio companies. Ardent student of consumer behavior. Marathoner. Family man.

Connie Cassidy

EY Americas Infrastructure – Private Equity Leader

As EY Americas Infrastructure – Private Equity Leader, Connie works with several of the largest private capital and corporate EY clients on transformative acquisitions and divestitures.

Kontakt lokalny

EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury oraz ESG Due Diligence, Partner

Połączenie wiedzy branżowej i finansowej – pasjonat infrastruktury – zawodowo i prywatnie. Mąż i ojciec, krwiodawca.

Powiązane tematy Transakcje Infrastruktura
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)