Publikacja EY: Jakie jest społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Twojej firmy?

17 lut 2021
Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

17 lut 2021

Obecnie coraz bardziej istotna staje się potrzeba komunikowania, w jaki sposób firmy wpływają na społeczeństwa i gospodarki. Do niedawna raportowanie wpływu społeczno - ekonomicznego było domeną dużych firm o zasięgu globalnym. Jednakże w ostatnim czasie rośnie znaczenie komunikacji roli firmy w gospodarce również w przypadku podmiotów koncentrujących swoją działalność na rynkach lokalnych. 

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19 mogą ten trend dodatkowo wzmocnić. Prognozuje się bowiem, że w nowej rzeczywistości istotnie wzrośnie rola patriotyzmu gospodarczego. W czerwcu 2020 r. w badaniu EY Future Consumer Index, śledzącym zmiany nastrojów i zachowań konsumentów, aż 92% respondentów zadeklarowało, że przy podejmowaniu decyzji zakupowych ważne jest dla nich lokalne pochodzenie produktów. W takiej sytuacji wskazanie korzyści dla lokalnych społeczności płynących z istnienia firmy może mieć istotne znaczenie dla jej funkcjonowania. W najnowszej publikacji EY „Jakie jest społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Twojej firmy?” wskazujemy najważniejsze kwestie związane z pomiarem wpływu przedsiębiorstw na gospodarkę.

Poza efektami generowanymi bezpośrednio w związku z wytwarzaną produkcją, firmy wpływają na otoczenie również na skutek współpracy z innymi podmiotami w swoim łańcuchu dostaw oraz poprzez inne kanały i efekty, np. wynikające z unikatowych cech wytwarzanych produktów, czy też związane z podnoszeniem kompetencji pracowników, wspieraniem istotnych społecznie inicjatyw w ramach działalności charytatywnej albo z wprowadzaniem nowych koncepcji usprawniających pracę przedsiębiorstwa, które następnie zostaną zastosowane w kolejnych zakładach.

W publikacji „Jakie jest społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Twojej firmy?” wykorzystujemy nasze autorskie narzędzie, model EY Spectrum, do zaprezentowania społeczno-gospodarczych efektów działalności trzech hipotetycznych firm o takiej samej wartości rocznych przychodów z działalności operacyjnej, ale działających w różnych branżach i zlokalizowanych w innych częściach Polski.

Pierwsza z przeanalizowanych firm to producent artykułów spożywczych, który ma swój zakład w powiecie tarnobrzeskim w województwie podkarpackim, druga to producent maszyn, który posiada fabrykę w powiecie wałeckim w województwie zachodniopomorskim, a trzecia świadczy usługi w zakresie IT w Katowicach. Okazuje się, że pomimo osiągania takich samych przychodów, firmy te istotnie różnią się między sobą pod względem skali oraz zasięgu geograficznego generowanych efektów.

Dzięki wykorzystaniu modelu EY Spectrum, mamy możliwość przeanalizowania efektów społeczno-ekonomicznych nawet na poziomie powiatów. Określenie skali oddziaływania firm na poziomie lokalnym jest często istotniejsze niż na poziomie krajowym – o ile działalność pojedynczego podmiotu może mieć relatywnie niewielki wpływ na gospodarkę całego kraju, to może mieć ona istotne znaczenie dla gospodarki lokalnej (np. dla powiatu lub województwa).

Pomiar efektów ekonomicznych firmy niekiedy można relatywnie łatwo rozszerzyć także na inne obszary. Jako ilustrację, w raporcie pokazujemy oszacowanie skali emisji dwutlenku węgla generowanych przez trzy analizowane firmy. Model EY Spectrum umożliwił zaprezentowanie nie tylko emisji bezpośrednich, ale również pośrednich związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz generowanych w całym łańcuchu dostaw.

Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pomiaru efektów ekonomicznych generowanych przez przedsiębiorstwa, branże lub inwestycje, w szczególności na poziomie lokalnym, zachęcamy do lektury raportu.

Jakie jest społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Twojej firmy? 

 

Pobierz raport

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

W prezentowanej analizie wykorzystujemy nasze autorskie narzędzie, model EY Spectrum, które dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi ekonometrii przestrzennej - pozwala obliczyć wkład firmy w gospodarkę zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.