Raport EY: Wynagrodzenie członków zarządów spółek giełdowych w Polsce

5 lis 2018
Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

5 lis 2018

Przedstawiamy niniejszy raport jako zbiór informacji na temat praktyki kształtowania wynagrodzeń w dużych i średnich spółkach akcyjnych notowanych na polskiej giełdzie. Wierzymy, że jest to jednocześnie grupa dobrze reprezentująca szerszą praktykę rynkową w Polsce w tym segmencie. 

W raporcie celowo skupiliśmy się na podmiotach wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 po to, aby odzwierciedlić charakterystykę firm tej wielkości. Dane dla mniejszych spółek, chociaż ciekawe z poznawczego punktu widzenia, zniekształcają obraz praktyk wynagrodzeniowych w podmiotach o rozwiniętej strukturze kapitałowej i organizacyjnej.

Na przestrzeni lat obserwujemy powolny, ale stabilny rozwój złożoności pakietów wynagrodzeniowych, które spełniać mają kilka ważnych funkcji. Po pierwsze muszą zapewnić akcjonariuszom takich menedżerów, którzy skutecznie zadbają o trwały sukces ich biznesu. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wysokie kompetencje menedżerskie, rosną oczekiwania finansowe menedżerów. Im większe rozmiary spółek (tj. ich kapitalizacja, wartość aktywów, zasięg geograficzny), tym istotniejsza  odpowiedzialność spoczywająca na menedżerach. To także przyczynia się do presji płacowej ze strony menedżerów. Ponadto, wynagrodzenia menedżerów muszą budzić zaufanie inwestorów giełdowych, podmiotów regulacyjnych (np. KNF), władz podatkowych, ubezpieczeniowych, a także pracowników tych spółek, ich klientów i kontrahentów. 

Sprostanie tym wymogom nakłada zaś szereg obowiązków na działy HR, prawne, zapewniania zgodności, nadzoru właścicielskiego. Niezwykle istotną rolę odgrywają tutaj także członkowie rad nadzorczych, którzy bezpośrednio odpowiadają za pakiety wynagrodzeniowe oferowane menedżerom, w tym ich wysokość i warunki wypłaty. Biorąc pod uwagę to, że informacje o wynagrodzeniach często budzą emocje i zainteresowanie medialne, presja na wdrażanie tylko efektywnych i sprawiedliwych systemów wynagradzania jest jeszcze większa.

W niniejszym raporcie, poza ogólnymi statystykami opisowymi o wynagrodzeniach w badanych podmiotach, przedstawiamy także informacje o tym jak prezentują się wynagrodzenia polskie na tle danych z Europy Środkowo-Wschodniej. Omawiamy także części składowe typowego pakietu wynagrodzeń, wykorzystanie instrumentów finansowych, charakterystykę spółek państwowych i prywatnych, a także porównanie wynagrodzeń menedżerów ze względu na płeć i kraj pochodzenia. W raporcie zawarliśmy także syntezę i analizę wniosków płynących z naszego badania, co do form zatrudnienia menedżerów, celów stawianych przed nimi (KPIs, ang.), regulacji sektorowych, także tych z zakresu opodatkowania i ubezpieczeń społecznych.

Zapraszam do lektury raportu oraz bezpośredniego kontaktu w celu uzyskania danych szczegółowych.

Pobierz raport

(wymagane uwierzytelnienie)

Pobierz

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Raport stanowi zbiór informacji na temat praktyki kształtowania wynagrodzeń w dużych i średnich spółkach akcyjnych notowanych na polskiej giełdzie

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter