Czy to już koniec dzielnic biznesowych? Czy to już koniec dzielnic biznesowych?

Komercyjne serca największych miast świata opustoszały po wybuchu pandemii COVID-19. Prezentujemy pięć sposobów, w jakie pandemia może zmienić dzielnice biznesowe.

Pandemia COVID-19 nie tylko zmieniła bezpośrednio lub pośrednio nasze perspektywy zdrowotne. Zaburzyła także sposób, w jaki żyjemy, kontaktujemy się i pracujemy. Największe dzielnice biznesowe na świecie – od Manhattanu w Nowym Jorku po londyńskie City, Marunouchi w Tokio, Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju i paryską La Défense - dają pełny obraz tego, co dzieje się, gdy zderzają się ze sobą długoterminowe megatrendy i niespodziewane zdarzenia. 

Przed lockdownem, 21 globalnych dzielnic biznesowych (GDB) - w największych i najpotężniejszych miastach biznesowych na świecie - wymienionych w Global Business District Attractiveness Report (pdf, EN ) przez EY i Urban Land Institute (ULI) było głównym miejscem pracy dla prawie 4,5 miliona ludzi. Dziesiątki milionów ludzi postrzegało te GDB jako swoje rodzinne miasta i jako miejsca, do których udawali się na rozmowy kwalifikacyjne, odwiedzali klientów, robili zakupy, jedli posiłki, oglądali filmy lub mecze ulubionych drużyn sportowych.

Wspomniane 21 dzielnic obejmuje łącznie prawie 100 milionów metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Znajdują się w nich globalne siedziby około 20% firm z listy Fortune Global 500, a także wielu dostawców usług profesjonalnych, od firm konsultingowych i audytorskich po ubezpieczycieli, instytucje finansowe, agencje reklamowe i firmy medialne. Mimo że zatrudniają one średnio 4,5% populacji w swoich obszarach metropolitalnych, firmy te są jednymi z największych graczy w świecie biznesu.

Na dzień 15 kwietnia czternaście z tych dzielnic znajduje się w miastach, które wprowadziły pełne zamknięcie,1 takich jak Londyn, Nowy Jork i Paryż. Oznacza to, że dwie trzecie (3,5 miliona) pracowników GDB zniknęło z tych miast, podczas gdy w pozostałych siedmiu GDB często wprowadzane są ograniczenia. Nie ma pewności, kiedy pracownicy GDB powrócą do biur - możliwość stopniowego powrotu do "normalności" wciąż jest nam nieznana, podobnie jak to, czym w ogóle będzie „nowa normalność"

Niepewna przyszłość

Przed kryzysem COVID-19, GDB zwiększały wysiłki, aby przyciągnąć coraz większą rzeszę pracowników, nowych firm i kapitału. Spodziewamy się kontynuacji tego trendu, choć na całkiem nowych zasadach.

Po kryzysie związanym z COVID-19, GDB będą musiały dostosować się do nowej rzeczywistości. Zdrowie i dobre samopoczucie ludzi będzie najważniejsze zarówno w biurach, jak i przestrzeniach publicznych. Wydaje się, że przez kolejne miesiące utrzymane zostaną środki zapewniające dystans społeczny. Nowe środki ostrożności związane z ochroną zdrowia będą obowiązywać przez lata, głęboko wpływając na modele biznesowe i finansowe dla nieruchomości. Sektor będzie również musiał stawić czoła zmianom w zakresie kształtu i podaży nieruchomości komercyjnych, ponieważ firmy będą dążyć do obniżenia kosztów w fazie ożywienia gospodarczego i przyspieszą przyjęcie nowych technologii oraz adaptację pracowników pracujących w domu.

Kluczowe pytanie jest takie: Czy w nowej normalności, która nastanie wraz z końcem pandemii, GDB są w stanie przekonać wszystkich swoich interesariuszy – firmy, pracowników, gości, kupujących, mieszkańców, inwestorów i deweloperów – że dzielnice biznesowe są nadal wyjątkowymi miejscami do działania?

Poniżej przedstawiamy pięć głównych obserwacji wynikających z długoterminowych globalnych megatrendów oraz wnioski wyciągnięte z pierwszych czterech miesięcy 2020 roku. Uważamy, że GDB pozostaną atrakcyjnym miejscem pracy GDB. Międzynarodowe firmy, stanowiące zdecydowaną większość GDB, będą musiały wznowić spotkania pracowników, prowadzić strategiczne projekty oraz gościć klientów i partnerów biznesowych. Wojna o talenty pozostanie równie zacięta jak dotychczas.


      Kobieta patrząca na telefon
(Chapter breaker)
1

Rozdział 1

Przyciąganie talentów pozostaje podstawową siłą GBD

Powierzchnie biurowe jednym z magnesów, które przyciągają wykwalifikowanych pracowników

Chociaż światowe megamiasta są wystawione na próbę poprzez stale rosnącą liczbę ludności i obecny kryzys pandemiczny, to jednak konkurencja między nimi o przyciągnięcie talentów, turystów, technologii i kapitału pozostaje niezmienna. Utrzymanie atrakcyjności i dbanie o zapewnienie najlepszego środowiska pracy mają ogromne znaczenie dla ich rozwoju.

Centralnym elementem tej rywalizacji jest wojna o talenty, w której toczy się zacięta walka o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników. Ten strategiczny czynnik ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi, w tym bliskością klientów i możliwościami biznesowymi, a także udogodnieniami, które składają się na zapewnienie środowiska "pracy, życia i rozrywki". Zapotrzebowanie na wysokiej jakości kadrę pracowniczą to znacznie więcej niż tylko wymóg zapewnienia nowoczesnych powierzchni biurowych, dostosowanych do wszelkich potrzeb ich użytkowników.

Bieżąca perspektywa

84%

badanej kadry kierowniczej uważa, że zdolność do przyciągania i zatrzymywania talentów jest bardzo ważna dla atrakcyjności dzielnic biznesowych.

84% respondentów uważa, że dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry to podstawowy czynnik atrakcyjności GDB, w porównaniu z 70% w 2017 roku. Według raportu EY Building the Talent of the Future, ponad jedna trzecia kluczowych umiejętności zawodowych poszukiwanych w 2020 roku nie była uznawana za niezbędną trzy lata wcześniej. Umiejętności te obejmują doświadczenie w pracy z klientami, umiejętności przedsiębiorcze, zarządzanie ryzykiem i analitykę danych.

Łatwość interakcji biznesowych w największych miastach biznesowych na świecie jest czynnikiem decydującym o ich atrakcyjności. Interesariusze podkreślają rosnące znaczenie przebywania najbliżej rynków, klientów i partnerów (57% w 2020 r., wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z 2017 r.) w dużych dzielnicach biznesowych. Ponadto 40% respondentów uznało, że środowisko miejskie i obecność dzielnic biznesowych, mają duże znaczenie przy GDB przyciąganiu talentów i pozyskiwaniu klientów.

Wreszcie, nieruchomości są uważane za bardzo ważne przez 14% respondentów, co jest spójne w porównaniu z wynikami badania z 2017 roku. Firmy zwracają również uwagę na rynek nieruchomości, a podaż odpowiedniej klasy powierzchni biurowych jest warunkiem wstępnym do dalszych rozmów o lokowaniu siedziby w danym mieście. Po wcześniejszej ocenie ogólnego otoczenia biznesowego, środowiska miejskiego i dzielnicy biznesowej przychodzi czas na wybór konkretnej powierzchni.


      Zielone miasto
(Chapter breaker)
2

Rozdział 2

Priorytetowe traktowanie środowiska w celu przyciągnięcia talentów

Zmiany klimatyczne coraz większym wyzwaniem

Globalna świadomość kwestii środowiskowych znacznie wzrosła. Według raportu ULI Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2020 , oczekuje się, że zmiany klimatyczne będą miały największy wpływ na nieruchomości w ciągu najbliższych 30 lat. Co więcej, prawie połowa respondentów badania twierdzi, że zmiany klimatyczne stały się większym ryzykiem w ich portfelu w ciągu ostatniego roku, a 73% oczekuje, że staną się jeszcze większym w ciągu najbliższych pięciu lat.

86% respondentów badania EY-ULI traktuje posiadanie zróżnicowanej i zrównoważonej sieci transportowej priorytetowo pod kątem efektywności środowiskowej. Następne w kolejności są: efektywne zarządzanie zasobami (woda, energia) (66%) oraz wprowadzenie roślinności w dzielnicy (46%).

Bieżąca perspektywa

86%

badanej kadry zarządzającej uważa, że zrównoważony i zróżnicowany transport jest priorytetem, dzięki któremu dzielnice biznesowe będą efektywne w dłuższej perspektywie.

Pandemia COVID-19 przyciągnie większą uwagę do społecznej roli i odpowiedzialności firm. Ponadto, coraz większe wysiłki firm w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych mogą sprawić, że społeczeństwa będą oczekiwać więcej takich działań w przyszłości..

Dla pokolenia, które następuje za Pokoleniem Z, post-pandemiczna nowa normalność będzie po prostu ich "normalnością". Wpływ tej zmiany pokoleniowej będzie prawdopodobnie dość głęboki. Pokolenie to reprezentuje pierwszych cyfrowych tubylców i pierwszą globalną kohortę urodzoną w okresie zagrożenia klimatycznego, co sprawia, że są oni bardziej skoncentrowani na kwestiach związanych z klimatem niż poprzednie pokolenia.


      Kobieta podczas videorozmowy
(Chapter breaker)
3

Rozdział 3

Zmieniające się perspektywy gospodarcze i modele zatrudnienia wpłyną na zmianę GDB

Plan na przyszłość

Redukcja kosztów, środki bezpieczeństwa, przyjęcie technologii i praca zdalna będą głównymi punktami dyskusji dla GDB w nadchodzących miesiącach i latach. COVID-19 już spowodował gwałtowne przyspieszenie stostosowania nowoczesnych technologii, co potencjalnie może zmienić świat pracy. Zalecany dystans społeczny skłania organizacje do korzystania z wideokonferencji.

Wstępne statystyki pokazują, że w przyszłości udział pracy zdalnej wzrośnie z poziomu 30%, jaki odnotowano przed wybuchem pandemii.Prawdopodobnie pojawią się nowe modele współpracy i pracy zespołowej. Proces ten zmieni charakter pracy i rolę biur w GDB. Firmy mogą zredefiniować na nowo swoją strategię dotyczącą nieruchomości i powierzchni biurowej. A ponieważ nowe technologie i modele pracy będą generować wzrost wydajności, organizacje mogą je zachować również po zakończeniu kryzysu.

Finansowe skutki kryzysu dla przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw międzynarodowych, które stanowią większość najemców GDB, będą wielopłaszczyznowe. Firmy muszą sfinansować zarządzanie kryzysowe, a także ponieść koszty łagodzenia i usuwania skutków epidemii wraz z przygotowaniem mechanizmów przygotowawczych na wypadek kolejnych nieprzewidzianych zdarzeń. . Dzielnice biznesowe będą musiały poradzić sobie zarówno z niższym popytem, jak i presją na utrzymanie cen na niskim poziomie. Będą musiały wdrażać innowacyjne rozwiązania i zapewniać zdrowe i bezpieczne miejsca pracy z większą ilością przestrzeni do współpracy, które ułatwiają dystans społeczny.

Warto jednak przypomnieć, że niektóre GDB już teraz zapewniają konkurencyjne koszty w porównaniu z innymi regionalnymi rynkami nieruchomości. Na przykład w Canary Wharf średni czynsz jest o 58% niższy niż czynsz za najlepsze powierzchnie biurowe w Mayfair. W nowojorskim Financial District czynsze są o 41% niższe niż w Greenwich Village, która posiada rynek powierzchni biurowych wysokiej jakości. W paryskiej dzielnicy La Défense średni czynsz jest o 35% niższy od średniego czynszu w paryskim CBD.

Najemcy korporacyjni są tak skupieni na przyciąganiu talentów, że są gotowi płacić więcej. Chodzi o to, aby byli oni zadowoleni i produktywni.
Wywiad z ekspertem ds. dzielnic biznesowych

Na razie firmy równoważą wyższe koszty najmu poprzez stosowanie równolegle optymalizacji kosztowych w innych obszarach. Oznacza to, że modyfikując sposób wykorzystania nieruchomości pod kątem współpracy, przestrzeni wspólnych i otwartych, firmy zdołały zmniejszyć swoje całkowite zapotrzebowanie na powierzchnię biurową.


      Mężczyzna na rowerze na moście Elizabeth w mieście Perth
(Chapter breaker)
4

Rozdział 4

Nowe globalne zagrożenia, przed którymi stoją miasta, wymagają opracowania strategii na rzecz odporności na podobne zdarzenia w przyszłości.

Przewiduj zagrożenia i wspólpracuj

Użytkownicy GDB, zarówno prywatni, jak i publiczni, opracują wspólnie nowe strategie w zakresie odporności, których zakres geograficzny i technologiczny jest szerszy niż dotychczas. Ich zdaniem jest to warunek wstępny skutecznego reagowania na liczne wyzwania nadchodzącej dekady, w tym napięcia polityczne, zagrożenia klimatyczne lub kryzysy zdrowotne, takie jak COVID-19.

Obecna sytuacja podkreśla pilną potrzebę współpracy w celu ochrony przestrzeni publicznej i ekonomicznej zdolności utrzymania się małych przedsiębiorstw, takich jak restauracje i lokalne sklepy. Zagrożenia te wymagają poszukiwania rozwiązań poza dzielnicą biznesową, a nawet poza granicami miasta. To kwestia myślenia o zarządzaniu aktywami metropolitalnymi na znacznie większą skalę.

Na razie firmy równoważą wyższe koszty najmu poprzez stosowanie równolegle optymalizacji kosztowych w innych obszarach. Oznacza to, że modyfikując sposób wykorzystania nieruchomości pod kątem współpracy, przestrzeni wspólnych i otwartych, firmy zdołały zmniejszyć swoje całkowite zapotrzebowanie na powierzchnię biurową.

Jak wynika z badania, charakter przyszłych zagrożeń jest zróżnicowany. Obejmuje on ryzyko zdrowotne, klimatyczne, ekonomiczne, technologiczne i społeczne. Wiele przykładów pokazało niedawno, że podmioty w dużych dzielnicach biznesowych muszą nauczyć się lepiej je przewidywać i pracować nad zapewnieniem odporności tychże dzielnic biznesowych. Podobnie jak rządy, firmy mogą znaleźć się w świecie, w którym oczekiwania pracowników i społeczeństw dotyczące systemu bezpieczeństwa uległy trwałej zmianie.

Zmienia się również relacja między biznesem a rządem w zakresie reagowania na potrzeby obywateli w innych obszarach społecznych. Promowanie przystępności cenowej mieszkań, , raport opublikowany przez ULI w 2020 r., podkreśla znaczenie przywództwa sektora publicznego w zakresie ustalania wizji i zasad oraz potrzebę większej przejrzystości ze strony sektora prywatnego w celu budowania zaufania i wzmacniania współpracy. Pozwoli to w znacznym stopniu przyczynić się do bardziej kompleksowego zaspokajania potrzeb społecznych.


      Kobieta patrząca na witrynę sklepową
(Chapter breaker)
5

Rozdział 5

GDB muszą stać się miejskimi miejscami spotkań promującymi społeczną integrację

Tworzenie wyjątkowego miejsca i doświadczeń

Problemy związane z bezpieczeństwem i odpornością gospodarczą są bieżące. A globalne megatrendy, które postępują równolegle, zmienią w przyszłości atrakcyjność GDB.

Według ankietowanych, dzielnice biznesowe coraz bardziej dążą do zwiększenia "wielowymiarowego i wielofunkcyjnego doświadczenia", nie tylko dla pracowników, ale także dla mieszkańców, turystów i konsumentów. Trend ten zostało jasno zdefiniowany w raporcie EY-ULI już w 2017 roku, a od tego czasu znacząco nabrał na sile. Według ekspertów, z którymi przeprowadzono wywiady w GDBB, kryzys COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszy tę tendencję do kiedy dzielnice biznesowe powrócą do "nowej normalnej" formy funkcjonowania.

Chodzi o to, aby przekształcić dzielnicę biznesową w miejsce docelowe i zaoferować wyróżniające się doświadczenia.
Wywiad z ekspertem ds. dzielnic biznesowych

Mobilność jest postrzegana jako kluczowy czynnik atrakcyjności dla przyszłych GDB: 64% respondentów domaga się bardziej wydajnych sieci transportowych, przestrzeni o zróżnicowanym przeznaczeniu (40%), jak również szerokiego zakresu usług dla pracowników (29%). Dzielnice biznesowe nie są już oceniane wyłącznie na podstawie ich oferty gospodarczej, ale coraz częściej jako główne ośrodki życia społecznego, które koncentrują się na budowaniu społeczności i kreowaniu miejsc. Zdrowie i dobre samopoczucie (28%) oraz rozwój mieszkalnictwa (27%) stanowią dodatkowy potencjał dla projektów o mieszanym przeznaczeniu.

Kluczem jest stworzenie "doświadczenia 24x7", aby zadziwiać i zaskakiwać ludzi od momentu wyjścia ze stacji metra do wejścia do biur. Chodzi o przekształcenie dzielnicy biznesowej w miejsce docelowe i zaoferowanie wyróżniających się doświadczeń.
Wywiad z ekspertem ds. dzielnic biznesowych

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Dwadzieścia jeden dzielnic biznesowych na całym świecie zatrudnia 4,5 miliona osób i jest domem dla kolejnych milionów, zajmując prawie 100 milionów metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Dzielnice te przyspieszyły swoje działania w celu przyciągnięcia większej liczby talentów, nowych firm i kapitału jeszcze przed kryzysem COVID-19. W jaki sposób zatem długoterminowe megatrendy i globalna pandemia zagrażają statusowi quo?

Informacje