ACCA: małe i średnie przedsiębiorstwa o korupcji

Kontakt lokalny

Adam Sawicki

Najnowsze badanie ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości – pozwala poznać opinie sektora MSP na temat korupcji i wpływu na prowadzony biznes.

Wpływ korupcji na MSP

Zgodnie z badaniem Combating bribery in the SME sector (1) 64% respondentów w skali globalnej zgodziło się ze stwierdzeniem, że korupcja ma wpływ na środowisko biznesowe. Na przykładzie tego pytania widać jednak różnice regionalne w postrzeganiu korupcji – w Ameryce Płn. uważa tak 77 % badanych, w Oceanii 76%, natomiast w Ameryce Płd. odsetek odpowiedzi pozytywnych wynosi tylko 57%.

Otoczenie prawne

Podczas badania ACCA zapytano również na ile MSP rozumieją prawne definicje łapownictwa i korupcji stosowane w prawodawstwach krajów, w których działają. Na poziomie globalnym co prawda 60% badanych wypowiedziało się twierdząco, niemniej aż 25% przyznało, że MSP nie rozumieją tych definicji. Analizując wyniki regionalne odsetek odpowiedzi negatywnych może być nawet większy – przykładowo w Afryce Subsaharyjskiej aż 33% respondentów uważa, że w ich regionie MSP nie rozumieją prawnych definicji korupcji.

Bardzo ciekawe odpowiedzi przyniosło pytanie, czy ryzyko sankcji wynikających z przepisów antykorupcyjnych zniechęca MSP do prowadzenia interesów z niektórymi rynkami lub sektorami. Na poziomie globalnym odpowiedzi są zbliżone tj. twierdzącą odpowiedziało 37% respondentów, natomiast negatywnie 41%. Dużo większe różnice w odpowiedziach widoczne są natomiast na poziome regionalnym. Przykładowo, w Ameryce Środkowej 76% pytanych a Ameryce Płd. 75% uważa, że ryzyko sankcji zniechęca do prowadzenia biznesu z niektórymi branżami. W Afryce Subsaharyjskiej aż 54% pytanych nie zgadza się z takim stwierdzeniem.

Co ciekawe prawie połowa respondentów (47%) na poziomie globalnym uważa, że regulacje zapobiegające dokonywaniu tzw. „płatności ułatwiających” (facilitation payments) powinny być rozluźnione względem MSP. W przypadku odpowiedzi z Europy uważa tak 35% badanych.

Doradztwo

Ponad połowa pytanych na poziomie globalnym (59%) stwierdziła, że MSP nie otrzymują wystarczającego doradztwa jak identyfikować oraz radzić sobie z przypadkami korupcji. W przypadku zetknięcia się z korupcją pytani w pierwszej kolejności zwróciliby się po poradę do swojego prawnika (34%), następnie swojego księgowego (20% odpowiedzi) lub swojego stowarzyszenia branżowego (13%).`

Podkreślenia wymaga, że sektor docenia wagę prowadzenia uczciwej działalności. Ponad 70% badanych uważa, że posiadanie wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych oraz działania zgodne z nimi jest pozytywnie postrzegane przez klientów oraz buduje reputację firmy.

Szczegółowe omówienie wyników badania dostępne jest na stronie ACCA (2).

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontak

                                                                                  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.