Sygnalista dostał 50 milionów dolarów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła przyznanie najwyższej w historii nagrody w wysokości 50 mln dolarów.

Dostał ją indywidualny sygnalista. Większość szczegółów dotyczących osoby, która ujawniła nielegalne działania jak i samego nadużycia pozostaje tajna jednak wysokość nagrody może zachęcić inne osoby do zgłaszania zaobserwowanych nieprawidłowości.

Czy SEC Whistleblower Program wpłynie na sposób zachowań pracowników w obliczu spotykanych w swoich firmach przypadkach obejścia prawa? Tego na razie nie wiemy. Pewne jest tylko to, że program został zauważony na rynku, a jego przekaz trafia do coraz większej grupy odbiorców.

SEC Whistleblower Program oferuje nagrody dla wybranych sygnalistów, których informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach zostaną potwierdzone w drodze oficjalnego dochodzenia. Aby zostać objętym programem przekazana informacja musi doprowadzić do podjęcia przez komisję skutecznych działań we wskazanym zakresie i łączyć się z nałożeniem sankcji pieniężnych na nieuczciwy podmiot przekraczających wartość jednego miliona dolarów. Nagroda dla informatora, który pomoże komisji wynosi od 10% do 30% wysokości całkowitych sankcji nałożonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz powiązanych z nimi kar nałożonych również przez inne organy regulacyjne oraz organy ścigania. W odróżnieniu do innych programów nagradzania sygnalistów Program SEC umożliwia anonimowe zgłaszanie informacji za pośrednictwem prawników reprezentujących osoby zgłaszające zachowania mogące świadczyć o istnieniu potencjalnych nieprawidłowości.

Od momentu powstania programu SEC Whistleblower Program, komisja wypłaciła sygnalistom narody o łącznej wysokości ponad 500 milionów dolarów. Zgodnie z raportem rocznym podsumowującym działania podjęte w ramach programu w 2019 roku, dzięki wskazówkom przekazanym przez sygnalistów komisja rozpoczęła działania w ponad 1000 spraw wszczynając oficjalne dochodzenia.

Zgodnie z komunikatem prasowym wydanym przez SEC (1) najwyższa dotąd nagroda została przyznana w wyniku „przekazania szczegółowych obserwacji pochodzących z pierwszej ręki, dotyczących niewłaściwego postępowania firmy, które przyczyniły się do podjęcia działań skutkujących odzyskaniem środków o znacznej wysokości dla poszkodowanych inwestorów”. Sygnalista przekazał „istotne informacje” będące „osobistymi obserwacjami niewłaściwego postępowania spółki, których pozostali pracownicy nie byli świadomi”. Ponadto sygnalista „szczegółowo przedstawił istotne aspekty zaobserwowanego schematu nadużyć i przedstawił właściwy plan dochodzenia”, a przekazane informacje „pomogły komisji w realizacji istotnych interesów organów ścigania”. Poprzednia rekordowa indywidualna nagroda, jaką dostał sygnalista wyniosła 39 milionów dolarów i została przyznana w 2018 roku.

Jane Norberg, szefowa SEC Whistleblower Office stwierdziła, że przyznanie nagrody w tej wysokości jest ważnym kamieniem milowym w prowadzonym programie. Udowadnia to, że pomoc sygnalistów jest kluczowym narzędziem wykorzystywanym przez organy ścigania w procesie zwalczania nadużyć gospodarczych oraz ochrony interesów inwestorów z całego świata.

*Autorką artykułu jest Anna Kuśmierczuk.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

  • Przypisy

    1. https://www.sec.gov/news/press-release/2020-126

Kontakt


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.